Programa 2016

Les línies de treball al voltant de les quals s’inspiraran les meses:

  • Presentarem una figura a nivell mundial per constatar que el talent de les dones ha de ser a la revolució de les xarxes.
  • Posarem la mirada de les dones a les tendències TIC amb dones directives de grans empreses.
  • Convidarem dones que han posat en marxa i lideren projectes de Startups tecnològiques o TIC.
  • Dones que des de les seves responsabilitats desenvolupen projectes de Smart Cities i Governs Oberts.
  • Presentarem dones que comuniquen a les xarxes per aconseguir l’èxit dels seus projectes.

Com a novetat en aquesta segona edició donarem veu a noies joves que hagin estat rellevants o premiades en projectes TIC o Tecnològics, per a que ens exposin els seus projectes. Cal donar impuls també a la joventut específicament.

-->