Anna Majó, ponent de la Taula 4: “Smart City”

Enginyera Industrial amb Màster en Administració d’Empreses i Direcció de Comunicació, Anna és experta en innovació en ciutats i col·laboració publico-privada. És membre del Comitè Municipal d’Innovació i ha dissenyat i liderat projectes com Barcelona Urban Lab o el Barcelona Open Challenge, iniciativa que fomenta una contractació pública innovadora i el canvi cultural. Col·labora amb institucions com el Banc Mundial o la Comunitat Europea.

Es va incorporar al Barcelona City Council amb el projecte 22@ Barcelona, el projecte més gran de transformació econòmica i urbana a Europa, per crear un districte innovador al centre de Barcelona. També ha liderat els Grups d’Estratègia i Desenvolupament de la ciutat, impulsant la competitivitat econòmica als sectors TIC, Mobile, bio, de mobilitat sostenible i logístic, entre d’altres, i ha estat Directora d’Innovació i Sectors Estratègics de Barcelona Activa.

Actualment, col·labora amb el disseny i la implementació de l’Estratègia d’Innovació Digital de Barcelona i les seves polítiques, dirigint, coordinant i guiant l’estratègia d’implementació i articulant transversalment la innovació entre diferents àrees del City Council. Treballa especialment en relació a temes com la transformació i la innovació digital al sector públic, la innovació cívica i de Societat Digital, les estratègies de Smart City i Data City, l’economia compartida, les noves tendències tecnològiques, els usos de les TIC per la transparència i la comptabilitat pública, la cooperació internacional…

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annamaj…

Twitter: https://twitter.com/ANNA_MAJO?lang=es

-->