Alicia Richart, ponent de la Taula 2: “Tendències TIC”

Alicia és graduada en finances i actualment treballa com a doctora en Governança Empresarial. També va obtenir el grau i el màster en Enginyeria Química el 1999. Després de graduar-se a l’Institut Químic de Sarrià, Alicia es va unir a la companyia de petroli francesa Total Fina Elf com a enginyera, on va treballar amb plantes de producció internacionals.
El gener de 2012, Alicia es va unir al sector públic per tal d’usar els seus coneixements i experiència per ajudar el seu país.
Al sector públic, Alicia va estar implicada en el desenvolupament de l’Agenda Digital per a Espanya. Aquesta iniciativa, basada en l’Agenda Digital Europea, actua com una estratègia de govern per al desenvolupament digital de l’economia i la societat espanyola.
Aquesta estratègia es considera un paraigua per a totes les accions de govern en relació a les telecomunicacions i la societat de la informació. L’agenda està administrada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i pel Ministeri de Finances i Administració Pública dels Cossos.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aliciar…

Twitter: https://twitter.com/aliciarichart?l…

-->