Lourdes Muñoz organitza #WomanLiderTIC 2018


lourdes-munoz
Com a presidenta de Dones en Xarxa forma part de l’equip organitzador d’aquestes Jornades Internacionals del Dones Liderant les TIC.

Lourdes Muñoz Santamaría és enginyera d’informàtica, màster en societat de la informació i el coneixement i especialista en polítiques públiques en l’àmbit digital.

Ha estat diputada al congrés des del 2002 a 2015. En la seva trajectòria parlamentària ha destacat el seu treball en la comissió d’indústria com a portaveu i / o responsable del grup socialista en l’àmbit TIC. En aquest àmbit s’ha dedicat especialment al desenvolupament de la Societat de la Informació, defensa del Programari Lliure i Open Data. A la Comissió dels Drets de la Dona destaca la seva participació en la Ponència sobre prostitució i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Regidora de Política de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona (2001-2003) i Consellera Tècnica del Districte de les Corts (1999-2001)

Ha estat reconeguda amb el Premi Focus al Coneixement Lliure (2010) com a política referent del Programari Lliure i considerada per Well Community com una de les 100 dones amb talent digital per Well Community (2011).

Actualment acaba d’engegar el projecte Iniciativa Barcelona Open Data, amb el qual vol promocionar les dades obertes en la ciutat de Barcelona per tal d’impulsar el coneixement, recolzar projectes emprenedors en open data, oferir formació en dades obertes i empoderar a la ciutadania en la seva utilització.

La podeu trobar-la:

Twitter: @lourdesmunoz

Linkedin: https://es.linkedin.com/pub/lourdes…

bloc.lourdesmunozsantamaria.cat

-->