Gratis elektronische bibliotheek

Christus in de armen van een gelovige - Erskine, Ebenezer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,11
ISBN: 9789087180416
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Erskine, Ebenezer

U vindt hier de pdf van het boek Christus in de armen van een gelovige

Omschrijving:

none

...n God en het vertrouwende "amen" van de gelovigen in dialoog ... De komst van de Heere in de Tessalonicenzen-brieven - Deel ... ... . Christus - de kracht van de gelovige. De heiligen in Filippi hadden de apostel Paulus, die als gevangene in Rome was en ernstig gebrek leed, door één van hen, ... 'Ik heb geleerd' - dat is de taal van een hart dat aan God genoeg heeft en zich midden in het vuur over Hem verblijdt. Geloof betekent in de Bijbel dat je het zeker weet, ook al kunnen wij het niet zien. 'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men ho ... Van Horssen ... . 'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.' (Hebreeën 11:1) De Bijbel leert ons dat er maar één waar zaligmakend geloof is. Er zijn ook vormen van 'onwaar' geloof. De geest van Amelek probeert ons altijd te beroven van onze zegeningen in Christus! Zij werden vernederd in Rafidim door de intercessie van Mozes (Exodus 17:9-13) De tussenkomst van Mozes in geloof, gesteund door twee van zijn belangrijke helpers. Zij stonden hem bij in het opheffen van zijn armen en zijn staf (een beeld van gezag). Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, en gij weet dat geen moordenaar eeuwig leven in zich heeft" (1 Joh. 3, 14-15). Onze Heer waarschuwt ons dat wij van Hem gescheiden zullen worden, als wij het nalaten aan de dringende noden van de armen en de kleinen, die zijn broeders zijn, tegemoet te komen. De dag des HEEREN, wanneer God zal 'richten', orde op zaken stellen op aarde, is een bekend gegeven in het Oude Testament en wordt hier gelijkgesteld met de parousia van Christus. Daarmee is de gedachte aan een voor de wereld verborgen komst van Jezus om Zijn gemeente op te halen uitgesloten. CHRISTUS IN DE GELOVIGEN, DE HOOP DER HEERLIJKHEID Verhandeling over Kollosenzen 1: 27 Door ... En als men nog ten opzichte van die beide iets bekomen heeft, en de arme ziel is opgeblazen met een winderig en vluchtig besef van iets groots ... en met de schrik van een eeuwig onherstelbaar "Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. bloed van Jezus Christus aan God verbonden. We lezen over de veilige positie van de gelovige in Ps.91:1: 'Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.' Als het geloof wordt beoefent, mag je er op vertrouwen, wat we lezen in de verzen 9-11: 'Want U, HEERE! bent mijn Toevlucht! Het deel van de gelovige in Christus door: J.N. Darby Kolosse 1:1-29 Het zien op de heerlijkheid van de Heer Jezus werkte in het hart van de apostel Paulus en werkte in hem de behoefte om de harten van de Kolossenzen te zien opgroeien in de kennis van de Heer. Hij is er vol van. Als hij deze heerlijkheid beziet, ziet hij de volheid van de genade. Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus (Oudgrieks: Ἰησοῦς) zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias Evenals de geestelijke wereld van een hogere orde is dan de materiële wereld, zo is het Nieuwe Verbond van een hogere orde dan het Oude Verbond (Hebreeën 9-10). Jezus noemde Johannes de Doper de allergrootste profeet van het Oude Verbond, maar toch deed hij in zekere zin onder voor de geringste gelovige onder het Nieuwe Verbond: Het helse lijden aan het kruis geeft ons een indruk van het vreselijke lijden in de hel. Zij, die het plaatsvervangend lijden van Christus verwerpen, zullen zelf dit lijden moeten ondergaan. In Lucas 16:19-31 (de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus) wordt er gesproken over een definitieve situatie na het sterven. opinie 'Zalig de armen van geest': beroemde woorden, bijna altijd misbegrepen, maar scherp als een scalpel 26/06/13 om 09:52 Bijgewerkt om 09:52 De engelen neerdalen op deze planeet met een boodschap van verlossing en de Zoon van God...