Gratis elektronische bibliotheek

Identiteit - Francis Fukuyama

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2019
BESTANDSGROOTTE: 11,61
ISBN: 9789045037820
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Francis Fukuyama

Alle Francis Fukuyama boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek "Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek "Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In "Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt. Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

... door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit ... Identiteit & Communicatie - Lesmateriaal - Wikiwijs ... . "We moeten op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen samen en alleen." Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'identiteit', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Blok I Een brede blik op identiteit 1. De identiteit van de school als uitdaging: formele en geleefde identiteit 2. Onderwijs en Bildung: drie functies van onderwijs 3. Identiteit in beweging: katholiek onderwijs ... Identiteit - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . De identiteit van de school als uitdaging: formele en geleefde identiteit 2. Onderwijs en Bildung: drie functies van onderwijs 3. Identiteit in beweging: katholiek onderwijs - historisch en eigentijds, de geschiedenis als inspiratiebron 4. Dit arrangement is ten behoeve van de burgerschapsvorming in het basisonderwijs. De leerlingen gaan aan de slag met kerndoel 37, 38, 49 en 50 t/m 53 en leren daarbij meer over cultuur en identiteit en communicatie. Geschreven bij Identiteit. Het laatste boek "Identiteit" van Paul Verhaeghe is een helder, overzichtelijk, origineel en boeiend geschreven boek. Het boek probeert een verbinding te leggen tussen hoe onze Identiteit in de laatste vier decennia is beïnvloed door het neoliberalisme in het Westen. Ontdekken wie je bent: veel mensen zijn er een leven lang zoet mee. Deze test zet u in de goede richting. Vind uit of u uw identiteit ontleent aan uw afkomst, uw relaties, of toch meer aan uw creativiteit. Identiteit betekent vanuit logisch oogpunt gelijkheid van twee entiteiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen numerieke identiteit van hetzelfde object (bijvoorbeeld op verschillende momenten in de tijd) en kwalitatieve identiteit (identiteit van twee entiteiten met het oog op een eigenschap). Voor de ethiek is de identiteit van de persoon relevant. identiteit zn. '(persoons)gelijkheid' Nnl. identiteit 'eenzelvigheid, gelijkheid, gelijkvormigheid' [1824; Weiland], 'gelijkheid van scheikundige stoffen' [1842; WNT urethaan], 'volkomen overeenstemming' [1847; Kramers], 'gelijkheid van naam en persoon in juridische zin' [1874; WNT]. Ontleend, met de gebruikelijke aanpassing van het achtervoegsel -té naar → -teit, aan ... Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes. Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes. Wat is onze culturele identiteit. De Hollandse tolerantie heeft zich ontwikkeld in de strijd tussen rekkelijken en preciezen, tussen koopman en dominee, tussen een liberale burgercultuur en het ... Identiteit van de school. De Al-Qoeba is een islamitische basisschool. De islam is onze inspiratiebron en onze leidraad in het leven. Islam brengt ons bijeen. Iedereen die onze grondslag respecteert is welkom op onze school. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders en personeel. Identiteit. Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Identiteit Ieder land moet de identiteit (wie je bent) van kinderen beschermen. De overheid moet ervoor zorgen dat kinderen hun naam, nationaliteit en familiebanden houden of krijgen als ze die niet hebben. De identiteit van een kind mag niet zomaar worden veranderd....