Gratis elektronische bibliotheek

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Paul C. Jong

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2018
BESTANDSGROOTTE: 11,43
ISBN: 1230002160139
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul C. Jong

U kunt het boek Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De meeste Christenen van tegenwoordig geloven in de theorie van de opname voor de verdrukking. Omdat zij geloven in deze onjuiste doctrine, welke hen leert dat zij zouden worden opgenomen voor de komst van de zevenjarige Grote Verdrukking, leven zij luie religieuze levens doorweekt van zelfgenoegzaamheid.Maar de opname van de heiligen zal slechts plaatsvinden nadat de zeven bazuinen hebben geklonken totdat de zesde plaag helemaal is uitgegoten, dat will zeggen, de opname zal plaatsvinden nadat de Antichrist temidden wereldomvattende chaos opkomt en de wedergeboren heiligen gemarteld zijn en als de zevende bazuin heeft geklonken. Op dat moment zal Jezus uit de hemel neerdalen en de herrijzenis en opname van de wedergeboren heiligen zal plaatsvinden (1 Thessalonieken 4:16-17).Op die dag zal iedereen in deze wereld op een kruispunt van zijn/haar eeuwige bestemming staan. De rechtschapenen die wedergeboren zijn door in het ''evangelie van het water en de Geest'' te geloven, zullen herrezen en opgenomen worden en dus heersers van het Duizendjarige Rijk en van het eeuwige Koninkrijk van de Hemel worden, maar de zondaars die niet in staat waren aan deze eerste herrijzenis deel te nemen zullen de grote straf ontvangen van de zeven fiolen die door God uitgegoten worden en ze zullen in het eeuwige vuur van de hel gegooid worden.Daarom moet u nu alle onjuiste doctrines van religie en de lusten en verwarrende waarden van deze wereld verwerpen en het ware Woord van God accepteren. Ik hoop en bid dat u door het lezen van mijn reeks over het evangelie van het water en de Geest, allen de zegen zult ontvangen dat al uw zonden weggewassen worden en dat u de tweede komst van onze Heer zonder angst kunt ontvangen.

...ie naar haar aard en roeping tot de hemel behoort ... Preek Openbaring 5: Boek van Gods Raad | Leespreken.nl ... . In het boek Openbaring gaat het over de aarde en hoe God daarmee tot Zijn doel komt. In al Gods handelen zie je de Heer Jezus als Middelpunt. Het gaat om Hem, om Zijn toekomst. Alles wordt beoordeeld en geoordeeld in het licht van de relatie tot Hem. Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - Is het Tijdperk van de Antichrist, het Martelaarschap, de Opname en het Duizendjarige Koninkrijk op Komst? (I) (Dutch Edition) eBook: Paul C. Jong: Amazon.co.uk: Kindle Store Het Commentaar ... Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen ... ... . Jong: Amazon.co.uk: Kindle Store Het Commentaar op de Apocalyps van Johannes werd geschreven door Beatus van Liébana in 776 en waarschijnlijk later nog door hem gereviseerd in 786. Het origineel is verloren gegaan. Dit commentaar is gedurende vele eeuwen gekopieerd in Noord-Spaanse kloosters. Deze middeleeuwse handschriften worden ook kortweg Beatus genoemd en zijn vooral door de bijzondere illustraties van groot ... Met Hem zien wij de Overwinnaars of Volmaakten, zij die de Bruidsgemeente uitmaken. Het Boek Openbaring eindigt met de grote finale, de Bruiloft van de Koning, de grootste bruiloft van alle eeuwen! Glorie voor God! Plan en doel van de Openbaring. Het hier voorgaande heeft vanzelf het plan en het doel van de Openbaring aangegeven. Want zie, duisternis bedenkt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen.' Dat is wat we hoorden. Laten we dus bidden dat op dit feest van de Openbaring van de Heer Gods licht over ons mag schijnen, zodat we niet verdwalen in de duisternis van egoïsme en eigenbelang, maar leven in het licht van zijn liefde en vrede. Peter Scheele heeft een nieuw boek uitgebracht. U kent hem wellicht nog van zijn bekende boek "Degeneratie", over de evolutietheorie.Tegenwoordig houdt Scheele zich bezig met andere zaken, zo blijkt, zoals duiding van de Bijbel en in het bijzonder het boek Openbaring. De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Traditioneel werd aangenomen dat het de apostel Johannes is die te kennen geeft dit boek op Patmos te hebben geschreven. De auteur wordt in het algemeen om verwarring te voorkomen als "Johannes van Patmos ... De val van Babylon Openbaring 18:1-24 Wij bevinden ons vandaag nog steeds in een parenthetisch hoofdstuk waarin wij de details van de vernietiging van het grote Babylon zullen zien. Afgelopen zondag hebben wij in Openbaring 17 gekeken naar de grote hoer, Babylon, ook de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd. Preek Openbaring 5:7 (oudejaarsdienst). Het boek van Gods raad, genomen uit rechter hand Desgenen, Die op de troon zat. Luister mp3 of download PDF. Voor de meeste mensen is het Boek Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel en het Nieuwe Testament, bijzonder moeilijk. Om toch wat licht te brengen in de duisternis van ons begrijpen hier wat stof tot overdenking. Hopelijk helpt dit om te verstaan. Aan het slot van deze serie uitleg over Bijbelboek Openbaring En dat we het schitterende evangelie van dit hoofdstuk over de voltooiing van de verlossing niet uit het oog moeten verliezen door discussies over een zogenaamd duizendjarig rijk. Jezus' boodschap in Openbaring 20 is: zie hoe ik in mijn oordeel, op de dag van het oordeel met overmacht een definitief einde maak aan de kwade macht van satan en dood....