Gratis elektronische bibliotheek

Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners - Francis Allan

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2018
BESTANDSGROOTTE: 10,46
ISBN: 1230002195957
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Francis Allan

Alle Francis Allan boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Het was naar aanleiding van eenige door mij geschreven werkjes, over sommige Noord-Hollandsche Eilanden, dat ik door eenige mijner vrienden en betrekkingen, (geboren Schiermonnikoogers) op wier vriendschap ik hoogen prijs stel, werd aangezocht, om ook van hun eiland iets te geven. Rekenende op hunne belofte, om, zoo veel in hun vermogen was, mij met hunne inlichtingen ter zijde te zullen staan, zette ik mij neder ter vervaardiging van het Werkje, dat ik hierbij, mijnen Landgenooten in het algemeen, en den Schiermonnikoogers in het bijzonder, met bescheidenheid aanbiede.Terwijl ik tevens mijnen dank betuig aan die allen, welke mij met hunne inlichtingen wel hebben willen dienen.Moge het vele lezers vinden!Eiland Marken, F. Allan.den 1 Febr. 1856.

...en omspoeld door de Noordzee, en ten Oosten door de ... Gratis Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners Ebook ... ... ... Het in zoo vele opzigten belangrijke eiland Schiermonnikoog, dat inzonderheid door de geheel eigenaardige taal der bewoners, zich van de overige Nederlandsche dialecten onderscheidt, maakt tegenwoordig eene der grietenijen van de provincie Friesland uit, en behoort als zoodanig, tot het Arrondissement Leeuwarden, Kanton Dockum. Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners. Het was naar aanleiding van eenige door mij geschr ... bol.com | Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners ... ... . Het was naar aanleiding van eenige door mij geschreven werkjes, over sommige Noord-Hollandsche Eilanden,... Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners . Vertical Tabs. Reader. Choose Stylesheet. Toggle Soft Wrap. Toggle Invisibles ... 1856 - Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners, Francis Allan. In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd. Bovendien was het in het voormelde jaar, 1825, gebleken, dat de kunstmatige3 zeeweringen, ... Het waren inzonderheid de verwoestende stormvloeden van Kerstnacht 1717, en van den 1 e Januarij des jaars 1720, waardoor Schiermonnikoog zeer veel had te lijden.—De natuurlijke schutsmuur, tegen de woede der zee, de duinen, werden ten deele weggeslagen of verstoven, en de bewoners genoodzaakt, hunne woningen af te breken en die zoo veel mogelijk oostwaarts weder op te bouwen. Francis Allan is een geweldige auteur. Download en lees het boek Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners op onze website mmark.nl. Helemaal vrij. U vindt Het Eiland Schiermonnikoog e...