Gratis elektronische bibliotheek

God is groter dan uw nood - Sieberen Voordewind

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2016
BESTANDSGROOTTE: 10,75
ISBN: 9789402151220
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Sieberen Voordewind

Sieberen Voordewind Epub boeken van God is groter dan uw nood zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

In het e-book: “God is groter dan uw nood,” staan radiomeditaties die evangelist Sieberen Voordewind geschreven en gebracht heeft voor een radio-omroep. Deze boodschappen zijn in begrijpelijke taal, geloofsopbouwend, dynamisch, versterkend, inspirerend, vertroostend en bemoedigend. Ze zijn bestemd voor iedereen die verlangt naar MEER in het leven. Onderwerpen die in dit boekje staan zijn: promotie, vergeving, lichamelijke- en innerlijke genezing, evangelisatie, geld, liefde, kracht, toekomst, geloof en nog meer.

...n de groep bidders) L et op starttarief is €0,045 ... DIRKs visie » God is groter dan ons reuzenprobleem ... ... hoe groot het geluk in God is. ... (De godsdienst is het zuchten van het schepsel in nood, het gemoed van een harteloze wereld evenals de geest van geesteloze toestanden. Zij is ... > >> >> >> >> >> >> "Mijn Barmhartigheid is groter dan uw ellende, en die van de hele God is groter dan onze zwakheden "Vergeet niet: God is groter dan onze zwakheden, ontrouw, zonden", zegt Paus Franciscus voor het Angelus op deze Laetare zondag. "Het is goed zijn grenzen, zwakheden te kennen … ... God is groter dan uw nood - Sieberen Voordewind ... ... . "Het is goed zijn grenzen, zwakheden te kennen … niet om wanhopig te worden maar om ze aan de Heer te geven; en Hij neemt ons bij de hand en laat ons nooit alleen", insisteert hij. Maar wat doet David? Hij kijkt met Gods ogen naar dit reuzenprobleem. En wie zo kijkt, ziet dat God groter is dan het probleem. Laat dit u bemoedigen. Ga niet in eigen kracht uw probleem, hoe groot het ook is, te lijf. Ga met de Heere. Hij zal voor u strijden (Exodus 14:14). Wat we onszelf ook mogen verwijten, Hij is nog altijd groter dan dat alles (cf. 1 Joh 3,20), want God is groter dan onze zonde. Witter dan de meest smetteloze sneeuw In deze zin is, wie met deze psalm bidt, op zoek naar vergeving, belijdt zijn eigen schuld en viert, door haar te herkennen, de gerechtigheid en de heiligheid van God. En Uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven; Gij doet duizend wonderheen; Gij zijt God, ja Gij alleen. Vers 6 Leer mij naar Uw wil te hand'len, 'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw naam en majesteit 4) Beveel gerust uw wegen, NHB Gez. 180. 5) Groot is Uw trouw, o Heer, Opw. 123. 6) Neem Heer mijn beide handen, Joh. de Heer 925. 7) Veilig in Jezus' armen, Joh. de Heer 523. 8) 't Hijgend hert der jacht ontkomen, Psalm 42: 1, 4 en 5. 9) Op U Mijn Heiland, blijf ik hopen, Joh. de Heer 595a. 10)Grote God wij loven U, LvdK Gez. 444 Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen. U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept. Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid. Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Refrein: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. Of: Alleluia. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God! Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, de aarde is vol van uw schepsels. Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde. "Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad" (Psalm 119) Noveengebed. om bescherming tegen het coronavirus . O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven. en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u. en wij vragen door U aan de Heer: >> De hansworst gods > >Dat lukt prima in de westerde wereld, maar als je letterlijk dood gaat >van de honger, dan hebben zowel athisme, als marxisme als communisme >helemaal niets te bieden. -++ inform copy deform +-+ >-+->++- reform copy conform +++ Heeft het geloof whatsoever dan wel iets te bieden behalve misleiding en Er is hoop die groter dan de dood is, er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven, er is liefde die nooit teleur zal stellen. Er is vrede ver voorbij de onrust, er is... En die ene naam legt de andere uit: Hij troost door de doden op te wekken. Dát is troosten. God verzet de feiten en dan blijft er geen halve smart over, zoals wanneer wij troosten, maar dan wordt de oorzaak van onze nood weggedaan. Die kracht heeft Paulus ondervonden toen God hem bevrijdde uit de zorgen die hij had. 10. Dan blijven wij roemen uw naam is zo groot, Wij blijven U noemen: Maria ter Nood. Refr: Tientje van de Rozenkrans Bij de Genadekapel Toewijding O.L.V ter Nood Bisschop: Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw onbevlekt Hart was, en is altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader....