Gratis elektronische bibliotheek

Elite in de Late Oudheid - Paul Wierda

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2015-01-14
BESTANDSGROOTTE: 11,37
ISBN: 9783640298334
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul Wierda

U kunt het boek Elite in de Late Oudheid downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Essay from the year 2008 in the subject History - World History - Early and Ancient History, grade: 8.0, University of Groningen, course: College Paper, language: Dutch, abstract: Deze paper onderzoekt de veranderende rol van de stedelijke elite in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk in de Late Oudheid. Het klassieke model van de 'burger' gemeenschap waarin de elite door middel van euergetisme haar macht legitimeerde wordt langzaamaan vervangen door een nieuw christelijk model. De bisschoppen spelen de hoofdrol in de transformatie naar het nieuwe, christelijke model van de samenleving. In dit model staat niet de scheiding tussen burger en niet-burger centraal, maar die van rijk en arm. Armenzorg wordt de nieuwe manier van het publieke weldoen, allemaal gereguleerd door de bisschop, die hierdoor enorm aan politieke prominentie wint. Mijn onderzoeksvraag luidt: op welke manier verandert de rol van de elite met de opkomst van het Christendom en welke consequenties zijn hieraan te verbinden? Het onderzoeksgebied is het oostelijk deel van het Romeinse Rijk in de vierde tot en met de zesde eeuw na Christus. Hierbij maak ik de kanttekening dat het om de grote lijnen gaat, daar de situatie per regio en per stad natuurlijk verschillend is geweest.

...y - World History - Early and Ancient History, grade: 8 ... Joodse magie in de Late Oudheid - Ex Oriente Lux ... .0 De demografische realiteit van de Oudheid verschilde sterk van de onze. Evenals in latere perioden van de pre-industriële geschiedenis bedroeg het aantal bejaarden (60 jaar en ouder) circa 5, tegen ongeveer 20 in de moderne, westerse ontwikkelde landen. Deze leeftijdsopbouw had tal van consequenties voor de maatschappelijke verhoudingen. De Griekse oudheid Maatschappijstructuur. De Griekse samenleving van 800 voor Chr. tot circa 20 ... Elite in de Late Oudheid Download PDF ePUB | BANK72 PDF ... . De Griekse samenleving van 800 voor Chr. tot circa 200 na Chr. was een sterk gelaagde samenleving. In de vierde eeuw voor Chr. was circa 25% van de totale bevolking slaaf. Er was slechts een kleine vrije elite die de lakens uitdeelde. Lampas Rome in de late oudheid 1e druk is een boek uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087043087 Nu de late oudheid (vierde-zesde eeuw) volop in de belangstelling staat, is er ook meer aandacht voor Rome in deze periode, onder andere voor de keizerlijke aanwezigheid in de vierde en vijfde eeuw, de positie van de stad ten opzichte van de nieuwe keizerresidentie Constantinopel en ... Handel in specerijen. Vaak wordt gedacht dat we pas in de Middeleeuwen specerijen zijn gaan gebruiken, maar in de Oudheid bestond er al een levendige handel in. Feit is wel dat de handel afnam in de late Oudheid en vroege Middeleeuwen, maar er zijn diverse bronnen die laten zien dat specerijen toch in heel Europa verkrijgbaar bleven. van de fascinerende aspecten van de Late Oudheid is, dat de cognitieve struc­ tuur van de geschoolde elite - zij die in staat waren zich te uiten en sporen achterlieten -veranderde. Hiermee bedoel ik dat voor bijvoorbeeld iemand als Symmachus de val van Rome iets heel anders betekende dan voor Augustinus of andere christenen in het Oosten. De sarcofagen van de elite uit de tweede en derde eeuw vielen op door hun unieke grafschriften die in originaliteit met elkaar wedijverden. De christenen hadden slechts een beperkt repertoire aan grafschriften die op bijna al hun graftombes voorkwamen. De rijke christenen begroeven in de late oudheid hun doden in praalgraven en familiemausoleums. Eén ding staat, bij alle variatie, vast: in de Oudheid werd naar slaven omgezien. De armste slaven zullen niet de beste medische zorg hebben gehad, maar geen meester liet zijn slaven creperen. De echt onfortuinlijken in de antieke samenleving waren de dagloners, naar wie niemand omkeek, en die maar moesten zien of er op een gegeven dag werk en ... Bacurius was een generaal in het Romeinse leger in de late vierde eeuw. De kerkhistoricus Rufinus noemt hem een christen en kan gelijk hebben: de twee hadden elkaar ontmoet. Bacurius' penvriend Libanius beschouwt hem echter als een heiden. Interessanter dan de vraag wie gelijk had, is de vraag wat oudhistorici hadden gedacht als alleen Rufinus'… Dr. Margaretha Folmer (Docent Hebreeuws VU, Amsterdam en docent Aramees te Leiden) In deze lezing worden joodse magische teksten uit de Late Oudheid nader bekeken. In verreweg de meeste gevallen gaat het om voorbeelden van defensieve magie. Men denke dan vooral aan amuletten en zogenaamde tovers Tot in de Negev-woestijn worden druivenpitjes, perskuipen en amforen gevonden. De route van de wijn in de Oudheid is dan ook inmiddels vrij duidelijk: vanuit het ontstaansgebied op de Kaukasus, het huidige Georgië, Armenië en delen van Turkije en Iran, verspreide de cultuur van de wijnrank zich naar de kusten ...