Gratis elektronische bibliotheek

Bouter jr, Zij die God liefhebben - H. Bouter Jr

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,91
ISBN: 9789059071148
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Bouter Jr

Alle H. Bouter Jr boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

none

...vrouw, en wel in verband met haar plaats in Gods scheppingsorde ... Over het bidden en profeteren - PDF ... . Mensen kunnen God leren kennen, wanneer zij Gods liefde in een huwelijk waarnemen. Het gaat dikwijls mis met dit getuigenis. Nergens wordt vandaag zoveel afbreuk gedaan dan aan het huwelijk. Dit is het gevolg van de verborgen strijd die satan voert. Satanisten bidden satan om het scheuren van huwelijken van christenen. God is liefde. 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, heeft God niet gekend, want God is lief ... Oude Sporen - Artikelen ... . 8 Wie niet liefheeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. 20. Liefhebben 20.1. Een nieuw gebod geef Ik u dat gij elkander liefhebt. Johannes 13:34,35. "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt zoals Ik u liefgehad heb". In de bijbel worden we keer op keer opgeroepen om elkaar lief te hebben. In het Nieuwe Testament staat die oproep meer dan 25 keer. + hebt elkaar bestendig en van harte lief (1 Petr. 1:22) Gelukkig zijn zij die je liefhebben, Israël! BOODSCHAP GODS: HOOR, VOLK VAN ISRAËL, EL ELOHÍM, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB HEEFT U LIEF EN GEEFT U DE VOLGENDE GEDEELTEN UIT DE HEILIGE GESCHRIFTEN: TOBIT 13, VERS 1-4 EN TOBIT 13, VERS 5-18 Binnen het christendom is God het eeuwig wezen, dat alle dingen schept en behoudt. De Bijbel en de Traditie verwijzen naar God in persoonlijke termen, als iemand die is, die spreekt, die ziet, hoort, handelt en liefheeft. Christenen geloven dat God een wil en een persoonlijkheid heeft en een almachtig, goddelijk, oneindig goed, liefdevol en barmhartig wezen is. In de morgendienst klonk bij ons de hele wet des Heren op. In de middagdienst werd altijd het grote gebod voorgelezen. Daarbij werd de formulering uit Matthëus 22 vers 37 en 38 gebruikt. ,,Gij ... Ik hoor nog al wel eens mensen zeggen dat er maar één ding echt belangrijk is voor een christen. Dat is de GROTE OPDRACHT zeggen ze dan. Zielen winnen, mensen redden, discipelen maken, evangeliseren en getuigen van Jezus. Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen geeft Jezus als opdracht vlak voor Hij teruggaat naar zijn Vader (Matteüs 28:16-20). Ik vind het zelf makkelijker om mijn naaste lief te hebben dan God liefhebben boven alles. En dat lijkt me niet de bedoeling van God. Ik vind het bijvoorbeeld fijn om voor anderen te zorgen, het liefst voor mensen die het materieel/praktisch gezien minder goed hebben dan wij in welvarend Nederland. Opvallend is het bewustzijn van de koning Salomo, die Jahweh, de God van Israël. een huis op aarde gebouwd had: 1Kon 8:30 Luister dan naar de smeekbede van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En U, luister in Uw woonplaats, in de hemel, ja luister, en vergeef. Is een God Die de wereld geschapen heeft, ... Het is duidelijk dat God de mens heeft geschapen om een wezen te maken dat zou kunnen liefhebben. God heeft immers Zijn wil ... Dr. P. F. Bouter, ......