Gratis elektronische bibliotheek

De Ondergang van de Westerse Democratie - Fred Hamburg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,52
ISBN: 9789402179200
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Fred Hamburg

U vindt hier de pdf van het boek De Ondergang van de Westerse Democratie

Omschrijving:

Onze politici hebben gefaald in het verdedigen van de Europese kerncultuur. Ze hebben de adviezen van de Bergrede in de wind geslagen en in plaats daarvan schulden, speculatie, individualisme en cultuurrelativisme tot hoeksteen gemaakt van onze sociaal-economische orde. Om de Ondergang van het Westen te verklaren moeten we allereerst kijken naar haar bestuurssysteem. Want een stelsel dat te licht gekwalificeerde, amorele, eerzuchtige 'money people' toelaat tot machtsposities werkt niet alleen cultuurondermijnend maar ook faciliterend voor het tot expressie komen van de karakteristieken van narcisten en machtswellustigen. Het is dan ook van het allergrootste gewicht om het politieke bestel dat deze karakters in de gelegenheid stelt hun praatzucht en opportunisme te etaleren, eens onder de loep te nemen. Zodat duidelijk wordt wat er fout is aan het dogmatisch geloof in een beslissysteem dat het Westen over de hele wereld wil verspreiden, desnoods met geweld. Vandaar dit pamflet, niet in de laatste plaats om de vermetele gedachte te overwegen dat het Avondland misschien nog op miraculeuze wijze gered zou kunnen worden. Voor meer titels: www.bravenewbooks.nl/fredhamburg

... Democratie (van het Grieks δῆμος /dèmos, "volk" en κρατειν /kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening ... Deze filosoof voorspelde 100 jaar geleden onze ondergang ... ... . Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door ... In De Sixties beschrijft Fred Hamburg zijn kinder- en jongensjaren. Dit verslag speelt zich af in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Het vertelt hoe zonnige zomers aan een dijk een jong kind voorgoed kunnen stempelen en hoe een opgroeiende jongen omgaat met schoolgaan e ... De ondergang van de Westerse democratie van Fred Hamburg ... ... . Dit verslag speelt zich af in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Het vertelt hoe zonnige zomers aan een dijk een jong kind voorgoed kunnen stempelen en hoe een opgroeiende jongen omgaat met schoolgaan en meisjes. In deze 'analyse van een jeugd' interveniëren ta Tot op zekere hoogte is dit begrijpelijk - Spengler beschrijft inderdaad de noodzakelijke 'ondergang' van de westerse cultuur en democratie, schreef empathisch over rasverschillen en had een ontmoeting met Hitler. En toch geven deze feiten een vertekend beeld. Het zogeheten 'feest van de democratie ... maar confronteert hij deze lezer ook nog eens met diverse denkers over westerse democratieën. ... zijn we met z'n allen op weg naar de ondergang ... Met de ondergang van het Derde Rijk was een nieuwe telling begonnen, ... is van de westerse euforie weinig over. ... Democratie, dat laten de afgelopen dertig jaar zien, vergt onderhoud, ... De geschiedenis van Griekenland, en met name de Griekse beschaving uit de Oudheid, neemt een bijzondere plaats in voor het begrijpen van de westerse wereld.Het theater en de filosofie werden geboren in Griekenland.De Grieken bedachten een systeem, de democratie, dat nu nog dient als politiek model.De geschiedenis van het oude Griekenland is niet beperkt tot de rivaliteit tussen Athene en Sparta. Toch zie ik geen reden voor doemdenken over de ondergang van de democratie in de EU. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Kopieer naar clipboard. Bekijk meer van. literatuur. Westerse wereld. Europa ... De ondergang van democratie in Iran en het debat over het democratisch tekort ... uiteindelijke „overwinning‟ van de liberale democratie, ... burger vervolgens deelgenoot van het liberale marktkapitalisme en democratie naar westers model.5 Sinds de aanslagen van 11 september 2001 heeft juist de notie dat het welslagen of mislukken van De ondergang van het Avondland - Oswald Spengler Zelden is het pessimistische levensgevoel dat de titel De ondergang van het Avondland direct oproept grootser uitgedrukt. Die 'ondergang' heeft niet alleen betrekking op onze westerse beschaving, maar… Lees verder € De ondergang van de sociaal-democratie "Als je niet meer kunt schrijven over een renteloze lening aan een mogelijke eerste minister door een twijfelachtige miljonair, kun je beter meteen de pers ... Na de ondergang van het communisme in Oost-Europa markeerde Francis Fukuyama in een essay onder de titel 'Het einde van de geschiedenis?' de triomf van de westerse democratie, maar sindsdien is ... Onze politici hebben gefaald in het verdedigen van de Europese kerncultuur. Ze hebben de adviezen van de Bergrede in de wind geslagen en in plaats daarvan 'debt servitude,' speculatie en woekerrente tot hoeksteen gemaakt van onze economie. En mochten de schuldeconomie en de totale vermarkting van de wereld op zichzelf al niet tot de Ondergang voeren, dan gebeurt dat wel door het bijkomend ... In De ondergang van het Avondland, in twee delen verschenen in 1918 en 1922, schetst Oswald Spengler een meeslepend panorama van de menselijke geschiedenis.Hij laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in een proces dat vergelijkbaar is met het komen en gaan van de seizoenen. Op basis van een analyse van acht grote culturen ontwikkelt Spengler een methode die hem in staat stelt het heden te ......