Gratis elektronische bibliotheek

Het Gebed Van Jezus - Hank Hanegraaff

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2003
BESTANDSGROOTTE: 8,74
ISBN: 9789060679227
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hank Hanegraaff

U kunt het boek Het Gebed Van Jezus downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Jezus trok Zich vaak terug, en als Hij weer bij zijn discipelen kwam, had Hij een buitengewone rust over Zich. Petrus wist niet waardoor het gezicht van Jezus zo glansde, maar hij wist een ding: hij wilde dat ook. Het liefst n�. Toen Jezus hun zijn geheim vertelde, veranderde hun leven!'Het beste deel van een reis is vaak het onderweg-zijn. Hank laat ons zien dat het fijnste van het gebed het bidden zelf is. Het Gebed van Jezus heeft me bewust gemaakt van het voorrecht dat ik mag bidden.'- Max Lucado'Dank je wel, Hank, dat je ons even meeneemt in de gebedsruimte van Jezus - waardoor we zelf zo willen bidden als onze Heer!'- Joni Eareckson Tada'Dit is een boekje zoals je van mijn vriend Hank Hanegraaff mag verwachten: leesbaar en toch diepgaand. Over het gebed, de eerste van de geestelijke disciplines. Actueel en de moeite waard.'- Charles Colson

...prevelen zoals de ... Vooreerst, wanneer de tradities van het Nieuwe Testament over de instelling van de Eucharistie Vgl ... 15 gebeden van de Heilige Birgitta van Zweden | MaryPages ... . 1 Kor. 11, 23-25 Vgl. Lc. 22, 14-20 Vgl. Mc. 14, 22-25 Vgl. Mt. 26, 26-29 op het gebed wijzen dat de gebaren en woorden van Jezus inleidt over het brood en de wijn, gebruiken zij twee parallelle en complementaire werkwoorden. Paulus en Lucas spreken over eucharistie / dankzegging: "Hij nam het ... Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ont ... Week van Gebed 2021 zet oproep van Jezus centraal: # ... ... ... Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons! 4. Het Gebed van Jezus voor hen die Hem kruisigden. Onze Vader… Wees gegroet… Met het 'gebed van Jezus' bedoel ik het gebed dat Jezus ons leert om te bidden in onze binnenkamer: het Onze Vader (ik kom daar verderop in deze serie blogposts nog wel weer uitgebreider terug). Met het Jezusgebed bedoel ik een korte gebedszin die al eeuwenlang gebeden wordt, eerst vooral door monniken in kloosters maar steeds meer ook door 'gewone' christenen. Ook wel genoemd: Het bidden van de Heilige Naam. In de oosterse gebedstraditie was en is het een zeer bekend en eeuwenoud gebed. De oudste vorm van het bidden van de Heilige Naam is het uitspreken (hardop of in het hart) van alleen de naam Jezus. Het Jezusgebed wordt nu ook steeds meer door westerse christenen gebeden. En het is heel goed mogelijk dat je stukjes van dit gebed nog niet zou kunnen uitleggen. En daarom zeggen veel mensen: het heeft geen zin om dat te bidden, als ik toch niet weet wat ik zeg. Het 'Onze Vader', zoals we deze woorden van Jezus noemen, is nu wat je noemt met recht een "startbaan", een opstap om naar God te komen. Want vanaf vers 9 leert Jezus ons het gebed het Onze Vader, het meest volmaakte gebed dat er te bidden is. Weet je niet wat je moet bidden? Bid dan dit gebed met Jezus mee. Uitleg Onze Vader. Er zijn heel veel bijbelstudies en preken geschreven over het Onze Vader. Bekijk bijvoorbeeld eens de verwerking van de Bijbel in Gewone Taal. Wij erkennen het belang van communicatie in relaties en onze relatie met God is daarop geen uitzondering. God verlangt ernaar dat we met Hem communiceren in gebed — een discipline die zelfs Zijn Zoon Jezus beoefende. In dit leesplan zul je van Jezus' voorbeeld leren. Je wordt uitgedaagd om uit de drukte van het leven te stappen en de kracht en leiding te ervaren die gebed biedt. Bij elke stap die je zet, bid je een lettergreep van het Jezus-gebed in de volgende variant: Je - zus - Chris - tus - Zoon - van - God - ont - ferm - U - o - ver - ons. De ervaring leert dat dit gebed na enige oefening als het ware in je lijf gaat zitten. O Jezus, Begin en Einde van al het bestaande, de Weg, de Waarheid, en het Leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naasteliefde, Uw Geboden te onderhouden, Uw Geboden, O Heer, die licht en gemakkelijk zijn,voor hen die U beminnen. Gebed van overgave In de wonden van mijn Jezus en in het Hart van mijn God, leg ik al mijn zorgen en lasten, leg ik mijn toekomstig lot. En dan vrees ik strijd nog arbeid, ziels- nog lichaamssmart. Alles wat mij overkomt leg ik neer in Jezus' Hart. Alles, alles komt ten goede aan de ziel, die Hem bemint. Tijdens Zijn gebed op de berg der verheerlijking werd Jezus van gedaante veranderd. Nog gebeurt het dat zorgen en ziekten, pijn en verdriet blijven en toch alles anders is als wij van onze knieën opstaan. Het gebed veranderde onszelf innerlijk. 6. Gebed is het sterkste wapen Wie bidt, lijkt zwak. Toch is hij sterker dan welke verzoeking ook. FacebookTweetLinkedIn UITLEG Geloof en gebed horen onlosmakelijk bij elkaar. Er bestaat geen godsdienst zonder bidden. In het gebed word je stil, concentreer je je en richt je je hart, je ziel, je lijf naar binnen, tot de bron van jouw bestaan: God. In het gebed keer je je even af van de buitenwereld (je sluit […] Jezus heeft zijn discipelen al eens een illustratie verteld over volharden in gebed (Lukas 11:5-13).Hij bevindt zich nu in Samaria of in Galilea en benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om altijd te ...