Gratis elektronische bibliotheek

Reporter van Gods Geest - J. Sherrill

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2007
BESTANDSGROOTTE: 10,38
ISBN: 9789060677070
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Sherrill

Alle J. Sherrill boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

REPORTER van Gods Geest, JOHN SHERRILL.Sinds de eerste Pinksterdag maakt het 'spreken in tongen' nog altijd de tongen los. Onder inspiratie van de Heilige Geest spraken de discipelen van Jezus een taal die ze zelf niet kenden, maar die door omstanders werd verstaan. Verbazing alom. Verbazing ook bij journalist john Sherrill, toen hij erachter kwam dat er nu nóg christenen zijn die 'in tongen' spreken. Duizenden, misschien wel miljoenen. En ze beweren dat het een teken is van de vervulling met de Heilige Geest. Sherrill was sceptisch, bestudeerde de Bijbel, sprak met predikanten en professoren, interviewde mensen die 'in tongen' konden spreken en maakte geluidsopnamen van 'tongen'. Dit alles om erachter te komen of het verschijnsel Bijbels was. Wat hem meeviel, was dat de 'tongensprekers' zo nuchter waren. Geen spoor van extase of dwang bij het spreken 'in tongen'. De 'tong' was voor hen een gebedstaal. Door hun blijdschap en levende geloof - alsof ze God en Christus persoonlijk kenden - kreeg Sherrill zelfs de neiging zijn journalistieke afstandelijkheid te laten varen.

...e Geest bedoeld, en waar de Geest… Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting… Start > Studies > Fundamenten van het geloof > De aanwezigheid van God in de Geest ... Herken jij de groei van de vrucht van de Geest in jezelf? ... . De aanwezigheid van God in de Geest. De Bijbel getuigt dat God Geest is. Hij wordt niet beperkt door een lichaam van vlees en bloed, dat Hem bindt aan een bepaalde tijd en plaats, maar het is voor Hem mogelijk overal tegelijkertijd te zijn: in zijn heilige woonplaats de hemel èn op aarde bij zijn schepselen ... De heilige Geest wil tot ons spreken, vooral door Gods Woord Toen de Here Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei Hij dat Hij de Vader zou bidden om de heilige Geest te sturen. ... De kracht van Gods Geest | Jelte Harmannij | 21 juni 2020 ... ... ... De heilige Geest wil tot ons spreken, vooral door Gods Woord Toen de Here Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei Hij dat Hij de Vader zou bidden om de heilige Geest te sturen. " De Trooster, de heilige Geest die de Vader zal zenden in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb." De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God.Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid.Volgens de algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, maar de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap.De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd ... Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Kunnen mensen Gods Geest in jou herkennen door de vruchten die je draagt? Wat zijn de vruchten van de Geest? En hoe laat je deze zien? Coen Nuijten beeld dit in de video van Channel C uit met zijn dochtertje Lily. Zij laat zachtmoedigheid, vriendelijkheid en een groot geloof zien in de nieuwe video. Bijbelteksten over de Heilige Geest - Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens… Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen… Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee… Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest… Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en… Download prachtige gratis afbeeldingen over Heilige Geest. Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk Spreken over de vrucht van de Geest geeft denk ik een drive en motivatie om te proberen te leven als een kind van God. God heeft beloofd ons een nieuw hart te geven. God geeft ons krachtige beloften al voegt hij daar steeds aan toe: als je doet wat ik je zeg. In Gods Koninkrijk draait het om liefde en om gerechtigheid, vrede en vreugde van God, (Romeinen 14:17). De heilige Geest rust mensen toe om dit toe te passen, nu Jezus zelf niet meer op aarde rondloopt. Je mag dus van Hem verwachten dat zijn invloed in je leven altijd 'in de stijl van Jezus' zal zijn. Almachtige God zegt: "De essentie van hun lastering en vernedering van de Heer Jezus Christus was hun strijd met God om status, hun competitie met God, hun oneindige beproeven van God. De essentie van hun verzet tegen God en hun vijandige houding ten opzichte van Hem, alsmede hun woorden en hun gedachten, lasterden Gods Geest… „Daar is veel verschil van mening over. Ik denk dat als Gods Geest in je komt wonen, dat met de Geest van God niet een deel van God in je komt wonen, maar God geheel en al. En dat Hij daarin met al Zijn gaven en vruchten in je komt. Dus de mogelijkheid is er om te groeien in het ontvangen van steeds meer van God. Hier vind je een leuk idee van Elly Volkerink over de liefde van God en de komst van de Trooster. Om het werk van de Heilige Geest te snappen zet je het volgende klaar: - een doorzichtige fles - een glas schoonmaakazijn - een glas schoonmaakazijn met rode vloeistof Wie Christus Jezus toebehoort, heeft z...