Gratis elektronische bibliotheek

Vier competenties van de lerende organisatie - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2003
BESTANDSGROOTTE: 9,2
ISBN: 9789061556855
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

Onbekend Epub boeken van Vier competenties van de lerende organisatie zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Vier competenties van de lerende organisatie is een boek van Sprenger

...ggeweest. De belangstelling voor het aanpassingsvermogen van lerende organisaties is onverminderd groot, maar het toepassen in de praktijk is niet eenvoudig ... Ontwikkelmodel Lerende Organisatie van School aan Zet ... . 4 adviezen. van de lerende organisatie deel 3 inventarisatie instrumenten Feedbackloops John hoeberichts (iJsselgroep) & ... lesgeven, houding en de sfeer in de klas. Lees elke vraag en de vier antwoorden eerst helemaal door. Omcirkel daarna het antwoord dat voor jou het meest van toepassing is. kenmerken van de vier toekomstbeelden deel uit van het boekje 'Werkgeverschap in vier toekomstbeelden'. ... of competenties binnen. De lerende organisatie ... Kennismanagement in de lerende organisatie - NRC ... . kenmerken van de vier toekomstbeelden deel uit van het boekje 'Werkgeverschap in vier toekomstbeelden'. ... of competenties binnen. De lerende organisatie is creatief en onder-scheidend. Zij creëert werknemerswaarde. Werkenden gaan er beter vandaan dan dat zij er binnenkwamen. Creativiteit is de vierde competentie, en deze wordt alleen maar belangrijker in de toekomst. Om als organisatie de concurrentie voor te zijn, is creativiteit een vereiste. Het helpt bij het bedenken van nieuwe werkwijzen, verbeteringen en originele ideeën en zorgt dat de organisatie opvalt in de menigte. 2. Doorontwikkeling van de lerende organisatie Doel Doorontwikkeling van de lerende organisatie Ontwikkeling lerende organisatie afgelopen beleidsperiode Zoals ook in de aanleiding naar voren komt, hebben we als veiligheidsregio geïnvesteerd in het vakbekwaam worden en blijven van de functionarissen met een rol in een multidisciplinair team. Scholen willen zich ontwikkelen naar meer professionele lerende organisaties. Organisaties waarin samen werken en samen leren centraal staat. Om inzicht te krijgen in de processen van de lerende organisatie heeft School aan Zet samen met een aantal voorlopende scholen het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie ontwikkeld. Competentie. Leerkrachten krijgen kansen om anderen te laten leren van hun competenties en om zelf te leren van de competenties van anderen. Verschillen tussen leerkrachten worden in deze werkwijze gezien als kans om van elkaar te leren. Autonomie. Deze vorm van teamleren legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. denkbaar van de lerende organisatie zoals het zelfvertrouwen van medewerkers of ... benoemt bekwaamheden als het zoeken van informatie, het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) competenties en het toepassen daarvan als essentieel voor het ... onderzoeksvraag omvat vier deelvragen: . De lerende organisatie en de betrokkenheid ... Competenties van de toekomst. Bovenstaande lijst van 50 competenties geeft een goed beeld van de vaardigheden die gevraagd kunnen worden. Door de komst van robots en automatisering vindt er wel een verschuiving plaats en worden er momenteel andere competenties gevraagd dan vroeger. En op basis van de technologische ontwikkelingen blijken er 6 ... Een lerende organisatie is een organisatie die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.. Kenmerk. Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. immers ook de andere competenties gemakkelijker tot stand worden gebracht (zie de literatuur over lerende organisaties). De centrale stelling van het onderhavig artikel is dat de ontwikkeling van leercompetenties onder andere door een drietal misvattingen over leren wordt verhinderd. Deze misvattingen zijn: 1) Slimme mensen zijn goed in leren Voortdurend van anderen leren: dit is in een notendop wat deze benadering van competentie-ontwikkeling beoogt. Geen wonder dat steeds meer ondernemingen hiervoor belangstelling tonen. In een dergelijke organisatie leren de medewerkers van elkaar via de ontdekking van ieders expertise. Kennisdeling en voortdurende verbetering fungeren als drijvende kracht achter het leerproces. Het concept van de lerende organisatie is een mogelijkheid om dynamiek in de organisatie te verankeren. Kennis is hierbij het sleutelwoord. Het is noodzakelijk dat het management ervoor zorgt dat medewerkers een continue kennisstroom op gang brengen. In dit artikel wordt die kennisstroom in vier competenties onderverdeeld. Aan de hand van deze rede licht ik in dit artikel een aantal relevante aandachtspunten toe die, zo is mijn ervaring, van belang zijn voor de ontwikkeling van een lerende organisatie naar een goed werkende organisatie. Leren en organiseren gaan niet altijd goed samen. Het vormgeven van de lerende organisatie verloopt nog regelmatig zeer moeizaam. Favoriete interventies zijn: doelen stellen en vastleggen, activiteiten plannen, rationele analyses maken. De competenties van de veranderaar ... De grote vlucht kwam eerst in de organisatie-ontwikkeling en later door de lerende organisatie. ... (persoon van de) veranderaar zijn de vier factoren die sterk van invloed zijn op de keuze van ... Managers moeten inzicht hebben in de vaardigheden en talenten van hun medewerkers, die zij moeten kunnen afzetten tegen de behoefte aan competenties in de organisaties. Als ergens een tekort ontstaat, moet de organisatie tijdig zorgen dat de ontbrekende competenties worden aangezuiverd, door scholing of door nieuwe mensen in te huren....