Gratis elektronische bibliotheek

NWO-reeks Sociale cohesie in Nederland 9 - Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2006
BESTANDSGROOTTE: 6,84
ISBN: 9789052602073
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

Veel plezier met het gratis lezen van NWO-reeks Sociale cohesie in Nederland 9 - Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Onbekend epub boeken

Omschrijving:

Gedragingen van allochtone jongeren, evenals hun thuissituatie, halen regelmatig de media. Iedereen heeft daar intussen wel een mening over. Maar vaak zijn er meer meningen dan concrete onderzoeken met feitelijke antwoorden. Daarin wil deze studie verandering brengen. Een keur aan wetenschappers biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeken naar probleemgedrag van jongeren uit verschillende etnische groepen in Nederland. Het blijkt nogal wat uit te maken wie problemen moet signaleren; jongeren zelf denken over hun gedrag vaak heel anders dan hun ouders of leerkrachten. Veelal worden problemen van jongeren in verband gebracht met de opvoeding in het gezin. Ook op dit punt wil de bundel aan de discussie bijdragen. De belangrijkste bevindingen uit recente onderzoeken naar de diversiteit in opvoeding komen in beeld. Allochtone ouders blijken het net iets anders te doen dan autochtone ouders, maar er zijn ook belangrijke overeenkomsten. Ten slotte biedt dit boek interessante inzichten in de relatie tussen opvoeding door ouders en probleemgedrag van hun kinderen. Daarbij komt tevens naar voren dat ook andere contexten dan het gezin voor de ontwikkeling van groot belang zijn, vooral omdat de verschillen tussen de thuiscultuur en de cultuur buitenshuis (school, vrienden) voor allochtone jongeren vaak groter zijn dan voor autochtone jongeren. - Trees Pels is als senior onderzoeker/coördinator themagroep Multiculturele Vraagstukken verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht. Zij houdt zich bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, met opvoedingsondersteuning en met onderzoek naar de wisselwerking tussen het gezin en instituties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.- Wilma Vollebergh is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek is gericht de ontwikkeling van psychische stoornissen, middelengebruik en verslaving in de adolescentie, met daarbij speciale aandacht voor het belang van sociale en culturele determinanten.Deze bundel maakt deel uit van het NWO-onderzoeksproject naar 'Sociale Cohesie'. Dit project heeft als doel de vele vragen ten aanzien van de multiculturele en pluriforme samenleving in een nieuw perspectief te plaatsen en een beantwoording ervan naderbij te brengen.

...ę, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje ... Amazon.fr - Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: een ... ... . Er is gekozen om een periode te gebruiken die begint na en eindigt voor een historisch zeer Not√© /5: Achetez Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: een overzicht van recent onderzoek in Nederland de Pels, T., Vollebergh, W., Jaspers, T.: ISBN: 9789052602073 sur amazon.fr, des millions de livres livr√©s chez vous en 1 jour 4 Sociale cohesie als bouwsteen voor veilige buurten 95 5 Goede schuttingen maken goede buren 113 6 Familiezorg 137 7 Burgerschapsvorming in het onderwijs 173 8 Segregatie in het basis- en voortgezet onderwijs 209 9 Sociale uitsluiting in Nederland en Europa 237 10 Erbij of erbuiten: een typologie van werklozen 263 11 Over dubbele bindingen en ... staat sociaal werk voor een cluster van functies en ... PDF Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en ... ... ... staat sociaal werk voor een cluster van functies en beroepen in het sociaal domein die inhoudelijk een grote verwantschap met elkaar vertonen. Het beschrijven van die verwantschap staat dan ook centraal in dit profiel. Inmiddels heeft de naam sociaal werk in Nederland ruim ingang gevonden.7 Moreel pessimisme en sociale deviantie. In T. Jaspers, & J. Outshoorn (Eds.), De Bindende Werking van Normen: Reflecties over Participatie, Binding en Betrokkenheid in Opvoeding en Onderwijs, Arbeid en Zorg (pp. 179 - 214). Amsterdam: Aksant Academic Publishers. Dit boek heb ik een keer gelezen voor het maken van mijn thesis. Het boek is in perfecte staat. Nieuwprijs: 22,50 euro Voor 16,50 euro is de... Ze was zo gelukkig met haar knappe echtgenoot Aidan, haar appartement in Manhattan en haar wereldbaan. Nu kan ze nog maar aan √©√©n ding denken: waar is Aidan gebleven? Anna belt en mailt hem elke dag, maar Aidan reageert niet. Anna besluit terug te gaan naar New York, naar haar huis en haar werk. Daar is het leven er niet eenvoudiger op geworden. De toegenomen culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving onder invloed van globalisering en migratie roept nieuwe vragen en maatschappelijke conflicten op. Met name de onverenigbaarheid van de waarden van de liberale democratie en die van de fundamentalistisch Islam roepen spanningen op. De vraag is hoe in dit spanningsveld de sociabiliteit van jongeren en volwassenen ... Op reis is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Op reis PDF te downloaden op onze website meubelbeursmechelen.be Er zijn ook andere boeken van de auteur Op reis De stad Gent heeft de ambitie om te vertrekken vanuit een integrale visie die ruimtelijke planning, mobiliteit, energie, water, groen, welzijn, veiligheid en sociale cohesie, kind vriendelijkheid ... Het onderzoeksproject 'Sociale cohesie in de klas' richt zich op het versterken van sociale cohesie in de klas. Samen met leraren en leerlingen wordt er gekeken naar huidige en nieuwe manieren om sociale cohesie te versterken en te meten in klassen en scholen met een grote sociaaleconomische en culturele ‚Ķ Sociale media worden met argusogen bekeken, omdat ze sociale cohesie zouden ondermijnen, aangezien er geen direct menselijk contact is. Maar is dit wel zo? Uit recent onderzoek blijkt dat groepsidentiteit en sociale integratie - bijvoorbeeld van mensen met een stigma - juist sterker kunnen worden dan bij face to face communicatie....