Gratis elektronische bibliotheek

Passie of professie - Truus Gubbels

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,71
ISBN: 9789068252149
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Truus Gubbels

U vindt hier de pdf van het boek Passie of professie

Omschrijving:

In PASSIE OF PROFESSIE verkent Truus Gubbels ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse galeriewereld in de afgelopen vijftig jaar. Eind jaren vijftig en begin jaren zestig werd de basis gelegd voor het galeriebestel met galeries als Galerie Espace en Galerie Riekje Swart als voorgangers. In de loop van de jaren zeventig en tachtig ontstonden tientallen nieuwe galeries zowel in Amsterdam, het Mekka van de Nederlandse beeldende kunstwereld, als daarbuiten. Door schaalvergroting (steeds meer galeries), differentiatie (van verschillende aard) en specialisatie (naar stijl, stroming of techniek) ontwikkelde het galeriewezen zich steeds nadrukkelijker als een eigen metier met eigen regels en gewoonten, coalitievorming en organisatieverbanden. Het begrip 'galerie' werd steeds meer de aanduiding van een eigen domein van de beeldende kunstwereld. Alle kunststijlen en stromingen van traditionele academische schilder- en beeldhouwkunst tot vernieuwend conceptuele kunst waren er te vinden. Een aantal galeriehouders die een belangrijke rol vervulden in de naoorlogse galeriewereld en daarin artistiek-inhoudelijk of commercieel een uitgesproken positie vertegenwoordigden, passeert in PASSIE Of PROFESSIE de revue en wordt soms uitvoerig aan het woord gelaten. PASSIE OF PROFESSIE plaatst de wording van het galeriebestel tevens in de context van ontwikkelingen in de nationale beeldende kunstwereld en gaat in op de veranderende concurrentieverhoudingen tussen galeries, musea en allerlei andere instellingen die zich met distributie van beeldende kunst bezighouden, kunstbeurzen, de organisatieverbanden van galeriehouders en de invloed van de Internationale kunstmarkt op het bestel. Ook het overheidsbeleid drukt zijn stempel op de galeriewereld, bijvoorbeeld door de instandhouding van de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) van 1949 tot 1987 en van op de particuliere markt gerichte subsidies als aankoopsubsidie- en kredietregelingen voor het kopen van kunstwerken. Deze en vele andere belangwekkende zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse kunst in het algemeen en het galeriebestel in het bijzonder komen aan de orde. PASSIE OF PROFESSIE is een belangrijk boek voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij de Nederlandse beeldende kunst. Voorzien van bijlagen en een namen en zakenregister.

......