Gratis elektronische bibliotheek

VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI - Jos Douma

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,5
ISBN: 9789066510166
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jos Douma

U vindt hier de pdf van het boek VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI

Omschrijving:

Aan de hand van een definitie van ethiek wordt uitgelegd wat ethiek eigenlijk is. Uitvoerig komt de vraag aan de orde hoe de Heilige Schrift in onze ethische bezinning moet worden gebruikt.Het grote aanbod van de liefde krijgt uiteraard veel aandacht. Kan zij de enige norm voor ons handelen zijn? Wat betekent een beroep op ons geweten? Zijn er handelingen die we niet goed en niet kwaad kunnen noemen (adiafora)? Is een botsing van plichten mogelijk? Hoe te denken over het compromis? Deze en andere vragen passeren de revue in dit boek, dat z'n dienst als wegwijzer op het terrein van de christelijke ethiek al vele jaren heeft bewezen.Dr. Jochem Douma was van 1970 tot 1997 hoogleraar christelijke ethiek aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg). Daarnaast doceerde hij medische ethiek aan de VU te Amsterdam.

...mt, moet je allereerst eerlijk zijn tegen de patiënt en zeggen dat je niet weet wat de oplossing voor een probleem is ... je van verantwoord handelen - Vertaling naar Engels ... ... . De rol van professional Wat kenmerkt de logopedist in de rol van professional? De logopedist als professional ontwikkelt en onderhoudt voortdurend en planmatig de eigen deskundigheid. Ook handelt hij evidence based en draagt hij bij aan effectieve en efficiënte logopedische zorg en dienstverlening en de onderbouwing daarvan. In deze reeks van 15 deeltjes brengt hij allerlei fundamentele en actuele onderwerpen op ethisch terrein aan de orde ... Verantwoord - 2 definities - Encyclo ... . In deze reeks van 15 deeltjes brengt hij allerlei fundamentele en actuele onderwerpen op ethisch terrein aan de orde. In Seksualiteit en huwelijk begint Douma met het basisgegeven dat de mens of als man of als vrouw is geschapen. In verband daarmee komen o.a. de ethische kwesties rond transseksualiteit aan de orde. Wat is de betekenis van Ethisch verantwoord onderzoek? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Ethisch verantwoord onderzoek. Door experts geschreven. Vooral de invloed van ethiek - de behoefte én verwachting dat ondernemers fair en rechtvaardig handelen - neemt toe. Dat heeft drie oorzaken: De wereld om ons heen wordt steeds kleiner en (technologisch) complexer. Overheid en actiegroepen leggen meer druk op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wanneer er geen aandacht is voor ethisch verantwoord handelen, kan daar slechtere zorg uit voortkomen. 'Je kunt bijvoorbeeld willen afwijken van het protocol, omdat je vindt dat de zorg voor je cliënt daarmee gebaat is. Als je dat goed kunt verantwoorden is daar niks mis mee. Vertalingen in context van "je van verantwoord handelen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Wat dacht je van verantwoord handelen? Vertalingen in context van "verantwoord handelen" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Wij dragen als Parlement een grote verantwoordelijkheid en wij moeten derhalve verantwoord handelen en de bestaande verordening zonder wijzigingen verlengen. 3.5.2 De rol van moraal bij ethisch handelen pag. 38 . 3.5.3 Spanning tussen smalle zorg en brede zorg pag. 39. 3.6 Kritiek op de technische zorginvulling bij Van Heijst pag. 41 . 3.6.1 Waardigheid en behoeftigheid pag. 42 3.6.2 Van zorgfabriek naar bestaansvragen pag. 44 Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen vloeit voort uit Oxbow's langdurige commitment aan ethisch en wettelijk correct zakendoen. In deze Gedragscode vindt u advies voor het nemen van ethisch juiste beslissingen voor vele vraagpunten waarmee het bedrijf zich geconfronteerd ziet. Casuïstiek Ethisch gevoelige situaties en Werkvormen A. In dit document staan zes casus die zijn aan te merken als ethisch gevoelige situaties in het kader van Arbeid & Gezondheid. De casus zijn afgeleid van verhalen die we vanuit de praktijk hebben gehoord. Ze zijn voor onderwijsdoeleinden bewerkt. Het zijn nadrukkelijk voorbeelden, maar ze Het ethisch besef van de risicovolle handelingen leek ver te zoeken. ... Maar is het gebruik van stamcellen ook altijd en voor iedereen ethisch verantwoord? Henk Jochemsen 22 juni 2016 1 2 VOLGENDE Nieuws uit de wetenschap; de wetenschap achter het nieuws. gedraagt. Ethisch gedrag betekent dat je - vanuit je waarden - bewust voor bepaalde normen kiest, die naleeft en erachter staat. Niet omdat het moet of loont, maar omdat je het zelf vindt en op die manier wilt. Ethiek betreft dus de waarden en normen waar een bedrijf of persoon zelf voor staat en gaat. Maar die moeten wel te verantwoorden zijn. De Rijksuniversiteit Groningen staat voor professioneel wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs. Zij zet zich in voor wetenschappelijke integriteit, want wangedrag in de wetenschap moet voorkomen worden. Daarnaast streeft zij naar ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek, waaronder een goed dierproefbeleid. De centrale vraag voor de medische ethiek is telkens: wat is ethisch verantwoord medisch handelen? Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, kan deze vraag worden opgevat als descriptief of normatief. Als vraag van de descriptieve ethiek kan ze worden beantwoord door nauwkeurig studie te maken van de morele opvattingen van artsen of van de normen en waarden zoals die in de dagelijkse zorgpraktijk ... Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is. Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn. Het is zo dat de ouders hun kind meegeven op welke manier zij in het leven staan. Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen Leerdoelen: Aan het eind van deze module zal de student: kennis hebben van ethische basisbeginselen. in staat zijn bij het uitvoeren van zijn; beroepstaken te handelen in overee...