Gratis elektronische bibliotheek

ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK) - M.A. van Duijn

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,96
ISBN: 9789026726996
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.A. van Duijn

Veel plezier met het gratis lezen van ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK) M.A. van Duijn epub boeken

Omschrijving:

In dit boek worden de mogelijkheden van verzuimbegeleiding en werkhervatting op een praktische manier uiteengezet. Preventie op collectief en individueel niveau en de mogelijkheden om hier een invulling aan te geven komen aan bod. Ook de wettelijke verplichtingen voor de werkgever op dit terrein worden behandeld en de ontwikkelingen in de sociale zekerheid worden geschetst. Veel aandacht krijgen de verschillende fasen van verzuimbegeleiding en de rol die de belanghebbende partijen daarin kunnen spelen. Hierbij wordt het hele traject van ziekmelding, begeleiding, reïntegratiepoging en werkhervatting doorlopen, waarbij praktische informatie over een werkbare opzet wordt gegeven.

...s al maanden teistert heeft alleen al aan doorbetaald loon 1,3 miljard euro gekost ... Verzuim | A&O fonds Gemeenten ... . Met verloren arbeidsproductiviteit en begeleidingskosten ... Als u niet kunt werken door ziekte, moet u zich ziek melden. Bij ziekteverzuim moet u soms naar de bedrijfsarts. Die geeft advies over re-integratie. Ziekteverzuim onder de 3% is haalbaar maar alleen als je als organisatie en medewerker niet verzuimt om te werken aan werkplezier, betrokkenheid en bevlogenheid. Andere leerdoelen. De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u u ... Ziekteverzuim - 8 definities - Encyclo ... . Andere leerdoelen. De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'. Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2018 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2018 op 4,3% uitgekomen. Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel daalde in 2018 tot 5,2%. Betreft het ziekteverzuim niet de gehele werktijd, dan moet men het aantal verzuimde dagen vermenigvuldigen met de proportie van de werktijd dat men ziek is. Ook moet men de (zieke) werknemers meerekenen van wie het dienstverband tijdens de verslagperiode begint dan wel eindigt. Vertalingen van 'ziekteverzuim' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. JAN Ziekteverzuim kan u voorzien van advies rond de ziekte- en verzuimvraagstukken. Of het nu gaat om instroom van nieuwe medewerkers, interne doorstroom of zelfs de uitstroom: zeer ruime ervaring en gedegen kennis zorgen voor de juiste benadering van het vraagstuk. Gevolg is dat het ziekteverzuim daalt, het verloop van medewerker daalt, de productiviteit en de medewerkerstevredenheid stijgt en de verzuim kosten blijven binnen de perken. In de zorg gaat het om vertrouwen. Bij hoog verzuim inzetten op een stevige verzuim aanpak is alleen zinvol als daar missers worden gemaakt. Veelvuldig ziekteverzuim kan pas een reden voor ontslag zijn als dit onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft. Om aan te tonen dat er een reden voor ontslag is moet de werkgever concreet toelichten welke organisatorische problemen het ziekteverzuim van de werknemer oplevert en/of de collega's van de Organisaties hebben te maken met twee soorten verzuim, intern verzuim en ziekteverzuim. Bij intern verzuim gaat de medewerker in de 'tijd van de baas' naar de kapper, leest hij de krant, speelt hij op de computer allerlei spelletjes en neemt hij wel erg veel tijd om met zijn collega's bij te praten. Het verzuimpercentage is het belangrijkste begrip bij het meten van ziekteverzuim. Dit geeft het gemiddelde aantal zieke werknemers weer per honderd werknemers. Het verzuimpercentage wordt gemeten over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, een kwartaal of een jaar. U kunt het ziekteverzuim. Wordt een werknemer ziek, dan moet hij zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij de werkgever, bij voorkeur bij zijn leidinggevende. De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte, maar hij mag dat wel doen. Met de module Ziekteverzuim verzekert u de loondoorbetalingsverplichting voor de eerste 2 ziektejaren van uw arbeidsongeschikte medewerker. De basis voor deze verzekering is de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Ziekteverzuim betekent dat iemand zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen. De term ziekteverzuim dekt daarom niet helemaal de lading. Ziekteverzuim suggereert dat iemand letterlijk ziek is, bijvoorbeeld door griep of een infectie of door psychische klachten als een burn-out of depressie. Ziekteverzuim staat voor afwezigheid door ziekte. Iemand die zich ziek voelt en moet thuisblijven van de dokter, valt onder het begrip 'ziekteverzuim'. Soorten ziekteverzuim. Er bestaan verschillende soorten ziekteverzuim volgens de mate waarin je ziek bent of je ziek voelt, en of je al dan niet gaat werken....