Gratis elektronische bibliotheek

Het Postmodernisme In Bijbels Licht - Frederika Oosterhoff

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,77
ISBN: 9789050460590
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Frederika Oosterhoff

Frederika Oosterhoff Epub boeken van Het Postmodernisme In Bijbels Licht zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Wat betekent het woord 'postmodernisme'? Hoe verklaren we het verschijnsel? Wat moeten we weten om de geest van het postmoderne tijdvak te kunnen toetsen?Dit boek probeert een antwoord te geven op deze en soortgelijke vragen. Beginnend met een onderzoek naar de oorzaken van de beweging, beschrijft het een veelheid van postmoderne invloeden op het sociale vlak, de wetenschappen en de godsdienst.In elk hoofdstuk wordt getracht het postmodernisme te evalueren vanuit een christelijk perspectief en op die manier te bepalen welke ideeën christenen moeten verwerpen en welke zij kunnen en moeten gebruiken.

...r voren te brengen. ... Deze visie zou het Evangelie in een discriminerend licht kunnen stellen ... Modernisme, postmodernisme en het bijbelse christendom ... ... . Licht en donker. In de Bijbel gaat het vaker over licht en duisternis. Als God de wereld maakt dan maakt Hij onder andere het licht. Later in de Bijbel krijgen licht en donker steeds vaker een symbolische betekenis. De duisternis. Wij kennen het spreekwoord van dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Met het postmodernisme dat àlle vaste waarheid ontkent, is men nu bezig de zekerheid van de ... 25 Bijbelteksten over Licht - DailyVerses.net ... . Met het postmodernisme dat àlle vaste waarheid ontkent, is men nu bezig de zekerheid van de enige Waarheid te ondergraven. ... In de genoemde bundel en ook in een boekje van mevr. F. Oosterhof, Het postmodernisme in Bijbels licht, uit de serie Woord en Wereld, worden de denkbeelden van de theoloog bisschop Lesslie Newbigin naar voren geschoven. Het postmodernisme is niets anders dan een nieuwe ... De mens kan daarom de wereld kennen zoals deze is. Het modernisme heeft op dit punt meer grond in de bijbel dan het postmodernisme. ... analogie kunnen we de punten van overeenkomst en verschil ontdekken door onderzoek van andere bijbelgedeelten die licht werpen op die ... Het licht is het zelfde, maar de reactie is volkomen anders. Johannes 3:19,20. "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Literaire of literatuurwetenschappelijke glossaria en dictionaires geven bij het lemma Postmodernisme vaak te verstaan dat de term vooral in de theorievorming over het proza wordt gebruikt of zelfs dat zij 'seems to have no relevance to modern poetry', 13 en in de toonaangevende algemene studies over postmodernisme en postmoderniteit wordt niet of slechts zeer zijdelings aandacht besteed ... Maar zelfs in het licht van de postmoderne aversie tegen meta-vertellingen en twijfels over het vermogen van de ... het "Humanistisch Manifest 2000" dringt Kurtz er op aan dat de afwijzing van objectiviteit een vergissing is en dat postmodernisme antiproductief en zelfs nihilistisch ... Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij ... HET GEDENKEN IN BIJBELS LICHT . 6 minuten leestijd 'k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons de Heer heeft gunst bewezen; 'k Zal de wonderen gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan. Duidelijke opdracht. Het Woord van God laat ons geen enkele twijfel over de vraag, of het in de dienst des Heeren nuttig en nodig is te gedenken. Gebruik binnen de ritus ("altaarbijbels") De bijbel heeft binnen de reguliere vrijmetselarij een belangrijke symbolische functie.Binnen de Nederlandse vrijmetselarij wordt traditioneel de Bijbel als eerste grote licht gezien, omdat het een heilig boek is waarachter het merendeel van de Nederlandse vrijmetselaren zich kan scharen. In individuele gevallen kan een ander heilig boek opengeslagen ... Postmodernisme. Postmodernisme - Een definitie Het postmodernisme is moeilijk te definiëren, omdat een definitie meteen al een uitgangspunt van de postmodernisten zou schenden, namelijk het idee dat afgebakende termen, grenzen of absolute waarden niet bestaan. Het postmodernisme breekt met het modernisme. Het houdt een andere cultuur in en ook is het een aanduiding van een andere manier van leven. Heel belangrijk voor het postmoderne levensgevoel is de vraag, hoe ik het ervaar. Als levensbeschouwing kent het postmodernisme geen zin en doel. Het post-postmodernisme: paradox en dialectiek in één Max Pam 9 augustus 2017, 2:00. Elke tijd heeft zijn eigen vorm van postmodernisme en zijn eigen postmodernist. In de jaren dertig van de vorige eeuw was dat de filosoof Heidegger, die de dingen onderscheidde in het zijnde en in het niet-zijnde, waardoor het zijnde begon te zijnen en het niets begon te nietsen. EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing = door oogbewegingen ongevoelig maken en opnieuw programmeren): Bijbelse duiding en weerlegging: Een door steeds meer psychologen en andere therapeuten toegepaste vorm van therapie, die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst, ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. Het gaat bij Warhol eigenlijk minder om het beeldend werk dan om zijn persoon als fenomeen. Als kunstenaar zonder eigenschappen is hij pionier van het postmodernisme. Een nieuw soort pragmatisme maakte zich meester van het denken en doen....