Gratis elektronische bibliotheek

Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ? - R.M. van Pelt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2002
BESTANDSGROOTTE: 6,67
ISBN: 9789066654693
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R.M. van Pelt

U kunt het boek Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ? downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Hulpverleners binnen instellingen voor jeugdzorg krijgen de laatstejaren steeds meer te maken met allochtone cliënten.De hulpverlening aan deze jeugdigen en hun gezinnen is niet altijdeenvoudig. Een van de 'nieuwe' groepen cliënten bestaat uitMarokkaanse jongeren, die vanwege ernstige gedrags- enopvoedingsproblemen zijn opgenomen in residentiële voorzieningen.In dit boek wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen:Tegen welke problemen lopen Nederlandse hulpverleners aan in deresidentiële hulpverlening aan Marokkaanse jongeren en hun ouders?En welke oplossingen zien ze voor deze problemen?Als antwoord op de gestelde vragen wordt eerst verslag gedaan vaneen literatuurstudie. Daarbij komen onderwerpen alscultuurverschillen, communicatieproblemen en verschillen inprobleemvisie tussen cliënten en hulpverleners uitvoerig ter sprake.Dit deel geeft tevens een beeld van de situatie van Marokkaansegezinnen in Nederland.Vervolgens beschrijven de auteurs de resultaten van eenkleinschalig praktijkonderzoek naar relevante ervaringen enopvattingen onder Nederlandse gedragsdeskundigen in deresidentiële jeugdhulpverlening.Mede door de vele suggesties, voorbeelden en casuïstiek biedthet boek nuttige informatie voor allen die werkzaam zijn(uitvoerenden, staf, management) in de praktijk van de intensieve(24-uurs) zorg voor Marokkaanse jeugdigen en hun ouders. Ookvoor studerenden op dit terrein bevat deze uitgave veel bruikbare kennis.

... meer initiatieven om een thuis te creëren voor de jeugd ... Marokkaanse jongeren en hun valse start | Utrecht | AD.nl ... . laatste plaats op opvang in tehuizen. Kinderen zonder 'thuis' is een uitgave van het Better Care Network Netherlands, een netwerk van organisaties die hulp bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden zonder adequate ouderlijke zorg. M I R J A M V O S S E N KINDEREN ZONDER 'THUIS' B C N N Mirjam Vossen is ontwikkelingsgeograaf en journalist. Tehuizen worden dan ook ontmanteld: eerder verdwenen al grootschalige psychiatrische inrichtingen, nu worden in hoog tempo verzorgingstehuizen gesloten. De gedachte is dat een 'tehuis' nooit een 'thuis' kan b ... Marokkaanse jeugd, thuis in een tehuis? : residentiële ... ... . De gedachte is dat een 'tehuis' nooit een 'thuis' kan bieden. Politici geven huizenhoog op van 'thuis'; ze willen er alles aan doen om mensen maar zolang mogelijk thuis te laten wonen. THUIS. Voor nieuwkomers ben ... Het is een specifieke vorm van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen, zoals nieuwkomers. Gezinnen met opvoedingsvragen, die weinig sociale contacten hebben, ... Fatima is van Marokkaanse afkomst, woont al 22 jaar in Amersfoort en is werkzaam als opvoedingscoach bij SOVEE. Een Marokkaans ontbijt . Hasna El ... omdat er in haar spijs een frisje zit dat ik niet helemaal thuis kan ... tijdens de vele bruiloften in Marokko in de zomermaanden van mijn jeugd werd het ... Deze jeugd denkt bovendien: 'Als jij niet zo streng bent als mijn vader, neem ik jou niet serieus.' Een extra complicatie is dat de in Marokko klakkeloos gehanteerde 'harde aanpak' hier niet zonder meer toegepast kan worden. Dit ontgaat de Marokkaanse jeugd niet. Hierdoor krijgt het gezegde 'de gelegenheid maakt de dief' een bijzondere verdieping. Marokkaanse gezinnen kunnen volgens de gespreksleider leren van de Nederlandse cultuur. Nederlandse gezinnen gaan op een vast tijdstip met het gezin aan tafel, de tv gaat uit, ze gaan in gesprek, vragen hun kinderen hoe het gaat en of ze nog huiswerk moeten maken. "Openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn Nederlandse waarden. Amana. Speciaal voor ouderen met een islamitische geloofsovertuiging. Voor wie is de zorgunit? De afdeling Amana in Careyn Rosendael in de Utrechtse wijk Overvecht is speciaal voor ouderen met een islamitische geloofsovertuiging die lichamelijk (ernstig) ziek zijn en veel (speciale) zorg nodig hebben. Het gaat om chronische ziekte: een ziekte die heel lang duurt, steeds terugkomt of niet meer ... In Nederland wonen ruim 30.000 kinderen niet meer thuis. Al deze kinderen gun je een veilig en stabiel gezin om in op te groeien, maar helaas zijn duizenden kinderen aangewezen op een verblijf in een tehuis. Dat maakt ze tot de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Helaas zien we dat kinderen hier vaak niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben, ze verhuizen vaak van de ene plek naar ... Je vindt het een uitdaging om je kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen, waardoor je een bijdrage levert aan het plezierig en veilig wonen en werken bij woongroep Nicoline. Door jouw manier van begeleiden, die varieert van coachend tot voorwaardenscheppend, voelen cliënten commitment en veiligheid van jou en het team om verder te kunnen integreren in de maatschappij....