Gratis elektronische bibliotheek

Projectmatig werken (10e dr) - Gert Wijnen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,76
ISBN: 9789027419231
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Gert Wijnen

Gert Wijnen Epub boeken van Projectmatig werken (10e dr) zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Een ieder die nieuwe activiteiten wil ontplooien en een balans zoekt tussen doelgerichtheid, doelmatigheid en aanpassingsvermogen, is baat bij projectmatig werken. Door zo'n projectmatige aanpak ontstaat een beter inzicht in de mate waarin deze drie belangrijke, maar zeer uiteenlopende zaken gerealiseerd kunnen worden. Bovendien is het bij een project aanpak duidelijk wie op kritieke momenten, namens wie, beslissingen moet nemen. Dit boek geeft een zo compleet mogelijk beeld van wat er komt kijken bij het opzetten en besturen van projecten en organisaties. Het is in de eerste plaats geschreven voor degenen die betrokken zijn (of zullen worden) bij het opzetten en uitvoeren van projecten: projectleiders, leden van projectteams, projectadviseurs, afdelingshoofden en andere leidinggevenden. De eerste druk van dit boek verscheen in 1984 en sindsdien is het een standaardwerk op zijn terrein geworden. In 1996 is het boek grondig herzien; belangrijke veranderingen waren toen: meer aandacht voor de start en de afronding van een project en meer uitgebreide praktijkbeschrijvingen. In 2001 zijn opnieuw aanpassingen en toevoegingen aangebracht; in die editie is onder andere aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in projectmanagement en aan proces- en programma-management.

...vaardigheden, soft skills. Training mogelijk met of zonder examens ... Methodes Projectmatig Werken En Vijf Belangrijke Punten Vooraf ... . Tijden, duur, data en locatie volledig naar uw wensen. Ook voor kleine groepen mogelijk. 1. Standaard Projectmatig Werken training projectmatig werken tot een succesformule te maken. De gemaakte op- en aanmerkingen tijdens de gehouden cur-susdagen, de vergaderingen en de bijeenkomsten met diverse gremia binnen de gemeentelijke organisatie, zijn opgenomen in een groslijst en uitgewerkt in 7 Kritische Succes Factoren 2 Projectmatig werken 2.1 Inleiding Projecten zijn nauwelijks meer weg te denken uit onze ... bol.com | Peter Storm artikelen kopen? Alle artikelen online ... .1 Inleiding Projecten zijn nauwelijks meer weg te denken uit onze maatschappij. Maar bij or's wordt deze ma-nier van werken nauwelijks toegepast. Or's die we¤l voor deze werkwijze kiezen, merken duide-lijke verschillen. Maar wat is projectmatig wer- Wat is de betekenis van Projectmatig werken? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Projectmatig werken. Door experts geschreven. Projectmatig werken is in de huidige manier van werken niet meer weg te denken. Steeds meer bedrijven, organisaties en instellingen zien in dat projectmatig werken een werkwijze is waarmee doelstellingen kunnen worden behaald en waarmee veranderingen binnen de organisatie kunnen worden gerealiseerd. Het projectmatig werken zal groepsdoorbrekend zijn. Dit betekent dat er verschillende leerjaren met elkaar samen gaan werken. Kinderen werken aan verschillende vaardigheden. Ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, ... Projectmatig werken bestaat reeds even lang als de mensheid. De systeemvorming er rond is echter vrij recent. Deze tekst is een eerste kennismaking met het werken in projecten. Eerst wordt uitgelegd wat het verschil is tussen projectmatig werken en andere wijzen van werken. Vervolgens wordt de opbouw van een project geanalyseerd en verdeeld in ... Projectmatig werken is een manier van werken die past bij verandering. Of het nu gaat om producten of organisaties die veranderen, projectmatig werken zorgt ervoor dat de verandering zo goed mogelijk plaatsvindt. De werkwijze is in tegenstelling tot 'projectmanagement' niet uitsluitend gericht op projectmanagers maar op het hele projectteam. Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van projecten.Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorb...