Gratis elektronische bibliotheek

Wat Gelooft Een Goede Moslim? - Emilio Platti

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,1
ISBN: 9789041703262
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Emilio Platti

U kunt het boek Wat Gelooft Een Goede Moslim? downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Wat gelooft eenGoede moslim?De islam: godsdienst en politiek systeem, exotisch en vijandig, Mekka en hoofddoekjes. Iedereen heeft zijn eigen associaties bij deze wereldgodsdienst, maar wat gelooft een goede moslim zelf nu werkelijk? In dit standaardwerk neemt Emilio Platti de gemeenschappelijke wortels van de islam en het christendom onder de loep. Mohammed, de Koran en de islamitische traditie worden grondig behandeld. Een boeiende analyse, eerlijk en objectief, met zowel aandacht voor de weldadige, vrijdenkende kanten van de islam als voor het fundamentalisme.

...en een mens, Jezus Christus, is gestorven en daarna gewoon weer rondliep ... Ik wil graag een goede moslim zijn. Kan ik dat het beste ... ... . Zelfs voor een Arabischtalige moslim uit Marokko of Irak is dat te moeilijk te verstaan. Wat is voor een moslim de jihad of heilige oorlog? In de Koran heet dat 'strijden op de weg van Allah'. De meeste moslims leggen dat uit als 'de strijd tegen de eigen zondige natuur om een goed leven te leiden'. Om te beginnen geloven moslims in de voorbeschikking. Dat wil zeggen dat zij geloven dat Allah bepaald of iemand goed of sle ... bol.com | Wat Gelooft Een Goede Moslim?, Emilio Platti ... ... . Dat wil zeggen dat zij geloven dat Allah bepaald of iemand goed of slecht wordt in zijn leven, zij geloven dan ook in de eenheid van God. Er is maar één god en dat is Allah. Zij vinden ook dat als je een volwaardige moslim wil zijn, je gelooft in alle profeten zonder onderscheid, van Adam ... Moslims geloven dat twee engelen de dode in het graf zullen ondervragen. (Bron: Levensbeschouwing in beeld: bruggen bouwen) "De dood is in de islam geen eindpunt. Alles is in de handen van God: zowel de tijd, de plaats als de manier waarop iemand sterft. Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht. De Koran; 2:223: Uw vrouwen zijn een akker voor u: ploeg uw akker wanneer of hoe gij wilt: maar doe voortijdig iets goed voor uw ziel en vreest Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten (in het Hiernamaals ), en geef (deze) goede tijdingen aan degenen die geloven…Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.Zou je je aansluiten bij een religie ... Moslims geloven dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd en dat de laatste boodschap aan de mensheid; een bevestiging van de eeuwige boodschap en een opsomming van al hetgeen wat daarvoor is gekomen, geopenbaard is aan de laatste Profeet Mohammed (vrede zij met hem) door de aartsengel Djibriel (Gabriël). De islam is volgens een Amerikaanse denktank hard op weg het grootste geloof ter wereld te worden. In het Westen heeft de religie niet zo'n best imago, critici associëren de islam met vrouwenonderdrukking en terrorisme. Maar moslims zeggen: de islam is liefde. Wat het vasten niet verbreekt - Als iemand vergeet dat hij vast en eet of drinkt. Dan moet hij doorgaan met vasten, de dag afmaken, want het is slechts Allah die hem voedde of hem drinken gaf (naar een overlevering, overgeleverd door Muslim); - Overgeven zonder opzet; Ik wil graag een goede moslim zijn en denk dat ik dat het beste kan doen door me te isoleren van de buitenwereld, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar aan de andere kant vind ik dat een goede moslim juist contact moet hebben met zijn broeders. 4) Geloven in de Dag des Oordeels Een moslim gelooft in de Dag des Oordeels. Deze wereld, zoals wij hem kennen, zal tot een eind komen en de doden zullen opstaan om hun laatste en eerlijke oordeel te ondergaan. Op die dag, zullen alle mensen van Adam tot aan de laatste mens herrijzen uit de dood voor de rechtspraak. Volgens de moslims was Ibrahim één van de eerste mensen op aarde die in maar één God geloofde. Soennieten en Sjiieten Net als bij andere grote godsdiensten geldt ook bij de Islam dat niet alle moslims hetzelfde geloven. Zo is er na de dood van de profeet Mohammed een onderverdeling gekomen in de Soennieten en de Sjiieten. Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden. Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Nora zegt in de kopregel van haar blog.: "Wat heeft een moslim met IS te maken?" Volgens Nora niets, maar volgens mij, zo niet alles, maar dan toch heel veel. Zo hadden NSB-ers veel met de joden vervolging te maken, communisten veel met Stalins paranoïde, katholieken veel met de uitdrijving van alle moslims in 1610 uit Spanje. Wat geloven de moslims? Het is niet goed mogelijk om de islam in een kort bestek te beschrijven. Wij beperken ons daarom tot een summiere behandeling van zaken die te maken hebben met het godsbeeld binnen de islam en de plaats van de mens in relatie tot God die daar uit voortvloeit. Omgangsregels voor mensen onderling blijven hier buiten ... Volgens moslims komen mensen die in de ene God wonen (de H. Qur'aan noemt joden, christenen en sabeërs) ook in de hemel. Soera De Koe 62: "Voorzeker, de gelovigen, de joden, de christenen en de sabianen, wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden v...