Gratis elektronische bibliotheek

Lenig Leiderschap - Eeke Scheweer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2004
BESTANDSGROOTTE: 9,69
ISBN: 9789025418168
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Eeke Scheweer

Veel plezier met het gratis lezen van Lenig Leiderschap Eeke Scheweer epub boeken

Omschrijving:

Leiderschap ontwikkelt zich niet vanzelf. Zelfs een 'geboren leider' moet een aantal leiderschapskwaliteiten leren. Met het voorbeeld van zijn voorganger kan de leidinggevende in een dynamisch bedrijf - een levende organisatie - niet meer uit de voeten. Medewerkers verschillen immers nogal van elkaar, en hun problemen en puzzels veranderen met de dag. Dat vraagt telkens weer om andere vormen van leiderschap. Leidinggevenden moeten inspireren, faciliteren, bemoedigen, confronteren, empatisch zijn en eisen stellen, sturen en loslaten. In dit boek staat een veelkleurig leiderschapspalet centraal waarmee de leidinggevende lenig in kan spelen op verschillen tussen medewerkers, en hen productief kan maken bij telkens wisselende omstandigheden. Wie die verschillen kent, er goed op inspeelt, vastgeroeste patronen weet te doorbreken, en bovendien nog zorgvuldig omgaat met macht en communicatie, behartigt niet alleen de kwaliteit van dienstverlening en product, maar ook het welzijn van zijn medewerkers. Zo'n leider maakt dat zijn medewerkers mooi werk hebben, en daarmee heeft hij of zij dat zelf ook.

...etenschappers en kunstenaars nieuwe inzichten en ethische dilemma's op hun betekenis voor persoon, leiderschap en professie ... Leiderschap & Lenigheid - ZiPconomy ... . Deze unieke leergang daagt uit, biedt verdieping en versterkt het vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en wijs handelen. Leiderschap met hoofd én hart is niet iedereen gegeven. Wellicht is het mogelijk deze 10 tips te zien als een bijdrage tot karaktervorming en minder als kale techniekjes. Noot¹: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey, pag. 66. Inspiratie: 10 Tips voor Persoonlijk ... Wat is Agile leiderschap? Uitleg, toepassen, valkuilen en ... ... . Noot¹: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey, pag. 66. Inspiratie: 10 Tips voor Persoonlijk Leiderschap twitterde ICM onlangs. Je bent nu klaar om alles van de Leergang Lenig Leiderschap in de praktijk te brengen en tot volle wasdom te brengen. Je hebt tevens alle ingrediënten en middelen om anderen de kneepjes van het vak ook te leren en ze te begeleiden naar meesterschap. Succes en plezier! We werken niet 'met' of 'voor' de samenleving, maar 'als' de samenleving. Het denken in 'wij' en 'zij' laten we los. Participatie, daar draait het om: we moeten het samen doen. Dat vergt een lenige bureaucratie, die variatie in beleid omarmt, minder denkt in hokjes of problemen en niet vlucht in excuusgedrag. Flexibiliteit, Lenigheid & Leiderschap. ... De elementen voor lenig organiseren. Op het ZiPconomy seminar sprak Arjan van den Born over de historie en de toekomst van werk, gebaseerd op zijn boek The Fuzzy Firm. In bepaalde mate zie je tegenwoordig weer de opkomst van het ouderwetse gilde. Met bijdragen van/over: Prof Jan Rotmans Prof Arjan van den Born Tica Peeman Yolanda van Dijk (ZiPconomy Scriptieprijs winnaar over Flexicurity modellen) 'Lean leiderschap' heeft volgens mij de toekomst. Wat is lean? Lean ('slank' of 'lenig') management is een filosofie waarbij je iedere dag met iedereen in je organisatie werkt aan verbetering om de klant (de cliënt, de eindgebruiker, de patiënt) optimale waarde te bieden. Lenig, wendbaar en weerbaar Elke dag weer zetten docenten, schoolleiders en bestuurders zich in om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. Om die ambitie waar te maken, is een professionele werk- en leeromgeving van essentieel belang: een zogenaamde professionele schoolorganisatie (PSO). Lenig leiderschap is een kwestie van leidend voorbeeld zijn, de juiste kaders zetten en ruimte scheppen zodat jouw mensen optimaal tot hun recht komen en gaan schitteren. Na deze eendaagse training weet je. de noodzaak voor agile en lean; het Agile Manifesto; de concepten, mentaliteit, principes, praktijken en terminologie van agile en lean Deze vier aspecten bepalen goed leiderschap Gedegen leiderschap zorgt voor goede resultaten. Maar welke factoren hebben de grootste invloed op de kwaliteit van leiderschap? Uit onderzoek blijkt dat vier factoren bepalend zijn voor maar liefst 89 procent van goed leiderschap. Leiderschap is nu veel meer een houding, een voorbeeldfunctie, waarbij het vooral om jou gaat. Een leider moet anderen beter maken. Dit geldt niet alleen voor werkgerelateerde zaken, maar ook voor privéaangelegenheden. Kennisbankonderwerpen: Human Resources Management, Innovatief organiseren Als we op de politici wachten om de problemen die er links en rechts zijn, op te lossen, dan zal de crisis, of zo u wilt, de recessie, nog wel even voortduren. Terwijl in het buitenland de bodem bereikt is en langzaam de eerste tekenen van herstel zichtbaar worden, […]Als we op de politici wachten om de problemen die ... Leiderschap De 6 emotieve leiderschapsstijlen Iedere leiderschapsstijl sorteert een ander effect op werknemers. Elke stijl is geschikt voor andere situaties en organisaties en heeft zijn eigen risico's, daarom is het aan te raden een mix van stijlen te gebruiken. 'Deelname Lenig Leiderschap' o.v.v. Je naam en de naam van je zorgstelling. Vermeld tevens het adres waarnaar de factuur verstuurd kan worden. Opgeven kan tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 1e bijeenkomt, d.w.z. 23 februari. Deelnemers die opgegeven zijn, kunnen binnen 3 weken voor aanvang van de training niet meer geannuleerd worden, Soorten leiderschap. In de literatuur worden vele soorten leiderschap onderkend. Wij hebben de diverse leiderschapsstijlen kort voor je op een rij gezet. 1. Persoonlijk leiderschap. Stephen R. Covey wordt door velen gezien als autoriteit op het gebied van management, of zoals hij het zelf noemt, persoonlijk leiderschap. Leiderschap als civilisatieproces. Aan het begin van deze pagina staat vermeld: 'Veel effectieve leiders ontwikkelen een stijl waarin er balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en autonomie en verantwoordelijkheid van medewerkers anderzijds." Het betreft hier een ontwikkeling met een respectabele voorgeschiedenis....