Gratis elektronische bibliotheek

Wij Geloven, Wat Geloven Wij? - J. Goud

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2004
BESTANDSGROOTTE: 10,34
ISBN: 9789021139647
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Goud

Alle J. Goud boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Een eerlijke en heldere geloofsbelijdenis - is die mogelijk? Dat is de vraag die de auteurs van deze bundel zich hebben gesteld. Geen van hen is geneigd er een snel en gemakkelijk antwoord op te geven. De remonstrantse geloofsrichting die zij vertegenwoordigen, heeft zich de eeuwen door verzet tegen belijdenissen die als het Laatste Woord en Hoogste Norm werden gepresenteerd. Als uitgangspunt van hun theologische reflecties kozen zij de belijdenis die in 1940 door de remonstrantse predikanten werd opgesteld. Kan die tekst nog steeds model staan of moet het heel anders? Behoort het klassieke belijden van alle eeuwen de toon te bepalen of moeten we juist beginnen het bij het verlangen en de verwondering van mensen nu? Spreken we over God als over een persoon? Is Christus de Weg of één van de vele wegen? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in de zes essays die deze bundel bevat. De bundel wordt afgesloten met een nieuw voorstel van belijden.

...zing en dienst aan de Heere God en aan elkaar ... Wat wij geloven | Hervormde Gemeente Tiendeveen en Nieuw ... ... . We getuigen van Christus' liefde door een leven in dienstbaarheid. Zo willen we gehoor geven aan de Bijbelse oproep om 'zoutend zout' en een 'lichtend licht' in de wereld te zijn, alle dagen van het leven. Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is en dat hij daardoor tot ons spreekt. Daarom ligt de Bijbel altijd opengeslagen in ons midden. Daar laten wij ons door leiden. De kerkdiensten kenmerken zich door gebed, ... Wat geloven wij? - dorpskerk.com ... . De kerkdiensten kenmerken zich door gebed, zang en uitleg over de Bijbel. Daarnaast willen wij ook doordeweeks oog en oor hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. Wij geloven dat Jezus is gekomen om ons leven te geven, leven in overvloed. Wij geloven dat Hij is geboren uit een maagd, dat Hij een leven leefde zonder zonde, zieken genas, mensen bevrijdde van demonische gebondenheid, en doden opwekte. Wij geloven dat Hij als onschuldig mens aan een kruis werd genageld. Wat geloven wij? God is niet te bewijzen, maar wel te ervaren. Je kunt merken dat Hij er is. Maar geloven blijft het sleutelwoord. Sommige mensen zeggen: ik wil het wel geloven, maar ik kan het niet. God wil geloof geven aan iedereen die Hem zoekt. Er moet toch wel iets zijn Wij geloven in een unieke, levende God, schepper en heerser over hemel en aarde. Onuitsprekelijk heerlijk in heiligheid, oneindig, eeuwig, almachtig, waardig te ontvangen alle vertrouwen, liefde, gehoorzaamheid, lof, eer, dankzegging en aanbidding. God is Geest en bestaat van eeuwigheid uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en omdat zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Ook geloven wij dat de Here Jezus eens terug zal komen om zijn gemeente thuis te halen en dan opnieuw zal regeren over deze wereld. Het volk Israël zal in ere hersteld worden. Dit zoals in de bijbel is aangekondigd. Wij geloven dat je als mens een persoonlijke keus maakt om de Here Jezus te volgen. Wat geloven wij? God heeft de wereld lief We geloven dat God de aarde heeft gemaakt. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de "zondeval" genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Wij geloven - wat geloven wij? Doopsgezind: Samen gemeente-zijn Doopsgezinden hechten van oudsher belang aan de persoonlijke geloofsvrijheid en verantwoordelijkheid voor de invulling van ons geloof. Wij geloven dat God in Hem zichtbaar is geworden op aarde, dat God in Jezus mens is geworden. Daarom is Jezus voor ons erg belangrijk, en wat Hij zegt en doet. In Jezus zien we de liefde van God, Zijn genade voor ons en leren we ook hoe wij met God en mensen om ons heen kunnen leven. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische Kerk. Wij gel...