Gratis elektronische bibliotheek

Basislessen 4 Niet ik, maar Christus - Watchman Nee

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2004
BESTANDSGROOTTE: 12,25
ISBN: 9789063187354
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Watchman Nee

U kunt het boek Basislessen 4 Niet ik, maar Christus downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

'Niet ik, maar Christus' is het vierde deel van een zesdelige reeks basislessen gegeven door Watchman Nee in de jaren veertig. Deze essentiële lessen brengen de lezer terug bij de kern van het evangelie en de basis van de christelijke levenswandel.

...9021578689 Als ik maar niet door de mand val De heerschappij van Christus ... 'Christus is niet gekomen om ons alles duidelijk te maken ... ... . Een prachtige tekening die dit uitbeeldt, met een prachtig bijbelvers: "Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij" - De apostel Paulus @ Galaten 2:20. Het opschrift van de tekening luidt: Lord, bend that proud and stiffnecked "I," Help me to bow the neck and die, 10 Ik ben er in de Heer heel erg blij over dat jullie mij nu hebben kunnen helpen. Jullie wilden dat al eerder, maar toen hadden jullie niet de mogelijkhe ... Basislessen 4 niet ik maar Christus | Geloofsopbouw ... ... . Jullie wilden dat al eerder, maar toen hadden jullie niet de mogelijkheid. 11 Dat zeg ik niet omdat ik ergens tekort aan zou hebben. Want ik heb geleerd om altijd genoeg te hebben, wát er ook gebeurde. 12 Ik weet wat 1 Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. 2 Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken. 3 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet ... Basislessen Geestelijke groei Een vast fundament ... van Zijn Zoon zou groeien in de kennis van Christus (Ef. 4:15), ... Verder heb ik ook niet alle thema's met betrekking tot geestelijke groei kunnen behandelen. Misschien mis je een bepaald thema, zoals de toekomstverwachting of de doop. Jesaias Hillenius | Christus de enige Grond van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van al Zijn volk. Preek over Jesaja 45:24-25. ISBN: 9789079842025 4 4:4 Filip. 3:1 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 4:5 Tit. 3:2 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 4:6 Mat. 6:25-34 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 4:7 Kol. 3:15 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20. 2:20 . Ef. 5:2,25 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21. 12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt....