Gratis elektronische bibliotheek

Betwist bezit - E.R. Muller

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2002
BESTANDSGROOTTE: 10,30
ISBN: 9789040087035
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: E.R. Muller

Het beste pdf boek van Betwist bezit dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

In deze publicatie wordt uitvoerig ingegaan op de controversiële geschiedenis van de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) in de jaren 1945-1953. Deze organisatie was destijds namens de overheid verantwoordelijk voor de opsporing en het beheer van kunstwerken die door de bezetter naar Duitsland waren weggevoerd. Tot de kerntaken van de SNK behoorde mede de teruggave van roofkunst aan de veelal joodse eigenaars of hun erfgenamen. De talrijke persoonlijke geschiedenissen die in het boek worden behandeld illustreren hoe moeizaam dit teruggaveproces kon verlopen. In tal van gevallen zijn claims afgewezen, omdat belanghebbenden niet in staat waren om eigendomsbewijzen te leveren. In de jaren vijftig heeft de Staat vele kunstvoorwerpen die niet voor teruggave in aanmerking kwamen, bijvoorbeeld omdat zij vrijwillig waren verkocht of omdat de herkomst onbekend was, op veilingen verkocht. Een ander deel is bij het Rijk in beheer gebleven.De aanvankelijk zo geprezen SNK bleek na enige jaren nauwelijks tegen haar taken opgewassen. In 1948 werd daarom besloten tot een grootscheepse reorganisatie, die mede tot doel had het teruggaveproces te versnellen. Na de jaren vijftig raakte het onderwerp van de kunstrestitutie in de vergetelheid, totdat in de jaren negentig de discussie over deze problematiek opnieuw losbarstte. Vooral het teruggavebeleid van de SNK ten aanzien van kunstvoorwerpen geclaimd door joodse oorlogsslachtoffers of hun erfgenamen houdt de gemoederen bezig. In opdracht van een commissie onder voorzitterschap van dr. R.E.O. Ekkart hebben de auteurs uitvoerig historisch onderzoek verricht.In het boek Betwist Bezit beschrijven drs. Eelke Muller en drs. Helen Schretlen hoe de SNK te werk is gegaan bij de afwikkeling van de uit Duitsland teruggevoerde kunstvoorwerpen. De naoorlogse initiatieven om kunst aan de rechthebbenden terug te geven komen uitgebreid aan de orde. Maar ook wordt duidelijk dat de belangen van de individuele gedupeerden meer dan eens in het gedrang zijn gekomen vanwege het landsbelang: de zorg voor de culturele en financiële toestand van het berooide vaderland heeft een sterk stempel gedrukt op het restitutiebeleid.De auteurs zijn verbonden aan het Bureau Herkomst Gezocht (ministerie van OCenW), dat sinds 1998 onder toezicht van de Commissie Ekkart onderzoek doet naar de kunstvoorwerpen uit de NK-collectie.

...kunstbezit aan de legitieme eigenaars. Betwist 1) Aanvechtbaar 2) Bedenkelijk 3) Betwistbaar 4) Discutabel 5) Dubieus 6) Kwestieus 7) Litigieus 8) Omstreden 9) Ontzegd 10) Onzeker 11) Twijfelachtig 12) Verdacht Verklaring betwiste transactie Gegevens Card-houder Naam Card-nummer ICS Business Card (de ... kampen als betwist bezit, Iris van Ooijen - Paperback ... ... ... Mijn creditcard is niet gestolen en altijd in mijn bezit geweest. Ik heb geen toestemming gegeven voor deze transactie, wel was er een juiste transactie bij dit bedrijf op ... Betwist bezit. denieuwefilosoofvanoudenburg gedachten , Verhalen uit de Bijbel 14 oktober 2019 22 september 2019 Terwijl het volk rondtrok met hun kudden in de wildernis van de woestijn kon er regelmatig heibel ontstaan over het bezit van dieren. Werkwoord. betwisten. overgankelijk iemand iets ~ i ... bol.com | Betwist bezit, E.R. Muller | 9789040087035 | Boeken ... ... Betwist bezit. denieuwefilosoofvanoudenburg gedachten , Verhalen uit de Bijbel 14 oktober 2019 22 september 2019 Terwijl het volk rondtrok met hun kudden in de wildernis van de woestijn kon er regelmatig heibel ontstaan over het bezit van dieren. Werkwoord. betwisten. overgankelijk iemand iets ~ iemand het recht op iets of de juistheid van iets trachten te ontzeggen . De twee landen betwisten al geruime tijd het bezit van dit kleine stukje grond.; de onjuistheid betogen of het tegendeel staande houden van, aanvechten, tegenspreken De verdachte betwisttee de juistheid van bewijsmateriaal. Wat zien bezoekers van voormalige kampen uit de Tweede Wereldoorlog? Wier herinneringen en welke geschiedenissen worden daar afgebeeld? Wat wordt er niet verteld? En wie bepaalt dit, oftewel wie zijn de 'dirigenten van de herinnering'? Centraal in dit boek staan de verschillende betekenissen en functies van de voormalige kampen, waar plaats wordt gemaakt voor steeds meer slachtoffergroepen ... Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, MULLER, EELKE/ SCHRETLEN, HELEN. - BETWIST BEZIT. Wat zien bezoekers van voormalige kampen uit de Tweede Wereldoorlog? Wier herinneringen en welke geschiedenissen worden daar afgebeeld? Wat wordt er niet verteld? En wie bepaalt dit, oftewel wie zijn de 'dirigenten van de herinnering'? Centraal in dit boek staan de verschillende betekenissen en functies van de voormalige kampen, waar plaats wordt gemaakt voor steeds meer slachtoffergroepen ... Verweerder sub 1 bezat samen met twee mede-eigenaren de onverdeelde eigendom van een perceel grond. Dit gezamenlijke perceel diende oorspronkelijk tot uitweg van drie naastgelegen percelen naar de openbare weg. ... Dit gedeelte van het gezamenlijke perceel is in de procedure aangeduid als 'het betwiste stuk grond'. Bestel kampen als betwist bezit van Iris van Ooijen. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Vanaf de jaren 1950 had het kamp drie gecombineerde functies, zo lezen we in de recente dissertatie Kampen als betwist bezit (Uitgeverij Aspekt, 2018) van Iris van Ooijen: "Begin jaren vijftig werd het voormalige kampterrein van Vught in drie complexen opgedeeld: een militair gedeelte voor het Nederlandse leger, een jeugdgevangenis en een woongedeelte voor Molukse KNIL -soldaten en hun ... De erkenning werd een dag voor de eerste verjaardag van het kind betwist door een man die beweerde gedurende elf maanden een seksuele relatie met de moeder te hebben gehad, die pas kort voor de geboorte was afgesprongen. De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde dat het vaderschap van de erkenner bevestigd werd door het bezit van staat. Kampen als betwist bezit. Wat zien bezoekers van voormalige kampen uit de Tweede Wereldoorlog? Wier herinneringen en welke geschiedenissen worden daar afgebeeld? Wat wordt er niet verteld? En wie bepaalt dit, oftewel wie zijn de 'dirigenten van de herinnering'? Centraal in dit boek staan de verschillende betekenissen en functies van de voormalige kampen, waar plaats wordt gemaakt voor steeds ... Facturen tussen handelaren. In de praktijk gebeurt het immers nog steeds zeer vaak dat de bestemmeling-handelaar de ontvangen factuur, waarmee hij niet akkoord ging, niet of niet tijdig heeft geprotesteerd, waardoor de Rechtbank achteraf oordeelt dat de handelaar de factuur, hoewel betwist, toch (stilzwijgend) heeft aanvaard. Dat het bezit van de vier iconen nu voor de Rotterdamse rechtbank betwist wordt, is het gevolg van kordaat optreden van deze diplomatieke vertegenwoordiger van het mediterrane eiland. In de juni 1995 werd zij door het echtpaar uit Rotterdam benaderd.Dat had de iconen vergeefs bij het bekende veilinghuis Christie's te koop aangeboden. Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot...