Gratis elektronische bibliotheek

De Brief Aan Filemon - Kempeneers, M.A.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2009
BESTANDSGROOTTE: 9,33
ISBN: 9789033629655
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Kempeneers, M.A.

Kempeneers, M.A. Epub boeken van De Brief Aan Filemon zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

De brief aan Filémon is persoonlijk van karakter. Paulus neemt het op voor de weggelopen slaaf Onésimus. Hij vraagt Filémon genadig te zijn en zijn slaaf te ontvangen als een broeder. Toch heeft de Heere deze privébrief in de Bijbel laten opnemen, omdat hij ook voor ons nuttig is. De brief bevatallerlei onderwerpen op ethisch gebied, zoals de positie van de vrouw, slavernij en naastenliefde.Dit pleidooi voor een weggelopen slaaf bevat ook geestelijk onderwijs: in ootmoed, zachtmoedigheid en zelfverloochening. Belangrijke thema's als de borgtochtelijke schuldovername en de gemeenschap der heiligen komen eveneens aan de orde.Ds. M.A. Kempeneers is predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Elburg. Eerder schreef hij het boekje 'Waar is ons kind?'.In de serie 'Aan u geschreven' worden de brieven van Paulus en andere bijbelschrijvers op een eenvoudige manier behandeld. De boeken zijn uitermate geschikt voor de huisgodsdienst en voor bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in verenigingsverband.

... gemeente die bij jullie thuis samenkomt ... De brief aan Filemon / Boeken | Genade-en-waarheid.nl ... . 3 Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. Verklaring over de Brief aan Filemon (Syn. deel VIII) Auteur: John Nelson Darby De zeer mooie en belangwekkende brief aan Filémon vereist niet veel bespreking. Deze brief geeft uitdrukking aan de liefde, die door de Geest in de gemeente van God werkzaam is, in al de omstandigheden van het persoonlijk leven. De andere is de derde brief aan Johann ... De brief aan Filemon | Waar gaat dit Bijbelboek over? - EO ... ... . De andere is de derde brief aan Johannes, gezonden aan Gaius. Beide brieven zijn geschreven door één auteur en beide zijn gericht aan één persoon. Het lijkt wel of Timotheüs medeauteur is, maar wie de brief nauwkeurig leest, komt tot de conclusie, dat het een privé-brief is, geschreven door Paulus en gericht aan Filemon. De korte brief aan Filemon gaat over de weggelopen slaaf Onesimus. Paulus vraagt of Filemon zijn slaaf weer terug wil nemen, zonder de gebruikelijke zware straf. Het is geen vlammend protest tegen de slavernij, maar een pleidooi voor liefdebetoon waarin Paulus een beroep doet op Filemons liefde en geloof. De brief aan Filemon heeft een persoonlijk karakter. Paulus vraagt aan Filemon of hij zijn weggelopen slaaf Onesimus terug wil nemen en genadig wil zijn. Dominee Kempeneers zegt dat deze brief ons op treffende wijze bij het hart van het Evangelie brengt: de verzoening met God door de voldoening van Christus. De brief aan Filémon. 16 Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Deze brief van de apostel Paulus gaat over de slaaf Onésimus en staat in de Schrift vanwege zijn typologische betekenis. Die is erg veelzijdig. Aan een verklaring van de brief van Paulus aan Filémon behoeven niet veel woorden te worden besteed. Geen enkele Paulinische brief is zo kort als deze. Bovendien stelt de inhoud ervan ons niet voor zoveel problemen als dat wel het geval is met andere apostolische brieven. 1. FILEMON, DE BRIEF AAN. Een door de apostel Paulus eigenhandig geschreven brief, die voornamelijk aan Filemon was gericht (Flm 1, 2, 19).De brief moet enige tijd na het begin van Paulus' eerste gevangenzetting te Rome (waarschijnlijk ca. 60/61 G.T.) geschreven zijn, want de apostel koesterde de hoop „in vrijheid gesteld" te worden.Vs. 22 En die brief, de brief van Paulus aan Filemon over zijn weggelopen slaaf Onesimus staat in de Bijbel. Het is een persoonlijke brief over een individuele situatie. Maar het is ook een brief die ons heel mooi laat zien hoe geloven in de praktijk werkt en een verschil maakt in de wereld. Paulus begint zo: 1 Van Paulus, gevangene omwille van ... Als gelovigen in de liefde wandelen gaan zij ook in liefde met elkaar om. Paulus laat dat in dit kleine briefje aan Filemon zien. Dat kan alleen als we visie hebben voor de eenheid en verbondenheid die er is in het Lichaam van Christus. Let niet op de fouten en tekortkomingen van je medegelovigen, maar weet dat Christus in hen leeft. Wees er op uit om hun hart te verkwikken en wandel daarom in ... De brief van de apostel Paulus. aan. Filemon . Inleiding: Deze brief is geschreven in de tijd dat Paulus gevangen zat te Rome. Waarschijnlijk in zijn eerste gevangenschap want in Filemon vers 22 lezen wij het volgende: "En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden u zal geschonken worden" Dit laat zien dat de apostel Paulus spoedig vrij zou komen en in ... De eerste brief aan Timotheüs Inleiding Lees eerst de brief een keer helemaal door. Stel je daarbij voor dat hij aan jou persoonlijk is gericht. Vraag de Heer onder het lezen wat Zijn bedoeling ermee is voor jouw leven. Sta open voor Zijn aanwijzingen om iets te doen, te veranderen of niet...