Gratis elektronische bibliotheek

Verantwoord Handelen Vanuit De Sociale Wetenschappen - Fee van Delft

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2000
BESTANDSGROOTTE: 3,73
ISBN: 9789024426065
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Fee van Delft

Fee van Delft Epub boeken van Verantwoord Handelen Vanuit De Sociale Wetenschappen zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Als je met mensen werkt, is ëverantwoord handelen´ de kern van je werk. Elke handeling of reactie is belangrijk, want die kan een bepaalde invloed hebben. Vandaar dat het zo belangrijk is een goed inzicht in de sociale wetenschappen te hebben. De theorie van de sociale wetenschappen: psychologie, (ped)agogiek en sociologie is voor de begeleider het handvat om professioneel te leren denken en handelen. In werksituaties heeft de begeleider met alledrie te maken en is het dus noodzakelijk dat hij de verschillende accenten van de drie wetenschappen kan onderscheiden en weet op welke manier hij de theorie kan gebruiken. In het laatste deel van dit boek krijgt de cursist de mogelijkheid om met diverse situatiebeschrijvingen uit de verschillende differentiaties te oefenen.

...ciale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk ... Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de maak ... ... te verdwijnen (c.q. te zeer wordt verzwakt), waarbij dit vanuit nationaal of internationaal perspectief ... de commissie is ervan overtuigd dat de sociale wetenschappen - verantwoord en verantwoordelijk - dit verdienen. September 2014. 7 De samenleving is doortrokken van ontwikkelingen die mogelijk zijn geworden door digitale technologie. Deze Digitalisering brengt oneindig veel mogelijkheden met zich mee maar zorgt ook voor risico's en bedreigingen, en roept grote maatschappelijke vraagstukken op. Omdat technologische en sociale ontwikkelingen hier ... Verantwoord Handelen Vanuit De Sociale Wetenschappen ... ... . Omdat technologische en sociale ontwikkelingen hierbij hand in hand gaan, komt het domein Sociale en Geesteswetenschappen dit ... De schoolleiders geven aan dat het streven om meer opbrengstgericht te werken, daarbij contraproductief is op deze aspecten. Dit artikel is hoofdstuk 2 van de brochure: Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen - een verkenning. Auteurs: Klaas Hiemstra, Jacqueline Schoones,Otto de Loor, Monica Robijns EEN VERANTWOORDE UITWEG LEREN Over sociaal-agogisch handelen in de risicomaatschappij Prof. dr. Danny Wildemeersch Uitgebreide tekst van de oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als ... Frank de Bakker - Maatschappij in de maak draait óók om maatschappelijke verantwoordelijkheid: een onderwerp dat in veel disciplines binnen de sociale wetenschappen terugkomt. In mijn onderzoek staat de interactie tussen bedrijven en actiegroepen centraal. Bedrijven, groot en klein, moeten steeds vaker verantwoording afleggen over hun handelen, niet alleen financieel-economisch maar ook in ... Door pedagogisch handelen verbindt een leraar de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen met het cognitieve leren. Het bevorderen van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, is echter niet voor iedere leerkracht even gemakkelijk en helaas zijn er ook voorbeelden van leerkrachten/scholen die onvoldoende maatregelingen nemen of handelingsverlegen ... meisjes significant meer verantwoord handelen dan jongens. De leeftijd van de adolescenten heeft geen significante invloed. Participanten op vwo- onderwijsniveau en havo-onderwijsniveau scoren significant hoger dan participanten op vmbo/havo-onderwijsniveau. Tevens blijkt dat adolescenten zelden onderwijs krijgen over verantwoord internetgebruik. Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de faculteit Sociale Wetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. art. 1.2 - begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. De sociale sector is eveneens onderhevig aan steeds meer (beroeps) ethische ... Orthopedagogen moeten ethisch verantwoord handelen en hiertoe de competentie bezitten om waarden af te wegen ... Vanuit deze theoretische gegevens wordt de probleemstelling geformuleerd en vervolgens geoperationaliseerd tot vier onderzoeksvragen. AANBEVELINGEN VANUIT DE SOCIALE PSYCHOLOGIE [i] Professors ... voelen en handelen als gemeenschap), en dus handelen in het algemeen belang. ... Het is belangrijk dat de gezamenlijke aanpak vanuit het beleid publiek wordt verantwoord en opgevolgd door (medische) experten. Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Dit veld is de laatste tijd in ontwikkeling geraakt vanwege ingezet beleid vanuit de overheid. ... Aan de hand van diverse cursussen leer je hoe je verantwoord kan meedenken over beleid en leer je ook aan de hand van een live casus complexe ... Faculteit der Sociale Wetenschappen Onderwijs Service Punt Postbus 9104 6500 HE Nijmegen. e-mail: osp De afgelopen twee jaar zijn er wereldwijd in de wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij en bij overheid veel initiatieven geweest om vanuit ethisch perspectief te kijken naar digitale technologieën, zoals sociale media, robotisering en AI, en deze te reguleren. De student heeft inzicht in de interactie tussen deze drie domeinen en kan deze geïntegreerd, kritisch en gedifferentieerd inzetten en bijsturen. OLR2) Kan vanuit de erkenning van diversiteit verschillende vormen van diversiteit herkennen en er adequaat, kritisch en verantwoord mee omgaan in alle aspecten van het educatieve handelen. VD3) Ontwikkelt een nieuwsgierige houding in het kader van continue professionele ontwikkeling voor de verschillende vakdisciplines binnen het multidisciplinaire domein van de maatschappijwetenschappen (sociale wetenschappen, filosofie en recht), vakdidactiek gekoppeld aan de vakdisciplines, en het algemeen pedagogisch-onderwijskundig domein inzake zijn/haar educatieve handelen, en toont ......