Gratis elektronische bibliotheek

Spiritualiteit En De Uiterste Werkelijkheid - F.F. van Haeften

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2001
BESTANDSGROOTTE: 3,92
ISBN: 9789055731466
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.F. van Haeften

U kunt het boek Spiritualiteit En De Uiterste Werkelijkheid downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In dit boek wordt gepoogd om een wezenlijke samenhang te vinden in de wisselvalligheid van het leven binnen een mysterieus heelal. Daarvoor wordt de individuele levensgeschiedenis in het perspectief van de uiterste werkelijkheid geplaatst.Aan de hand van westerse en oosterse denktradities wordt een uitleg gevolgd om zicht te krijgen op wat er achter de werkelijkheid schuil gaat. Dat gaat gepaard met soms moeilijke oefeningen in het beschouwelijke denken, die evenwel tot een herkenning van patronen en tot bijzondere inzichten leiden.De schrijver tracht met rationele overwegingen de werkelijkheid te peilen, om in te zien dat het diepste verstaan toch vanuit het hart is: de weg van de spiritualiteit. De lezer zal teksten uit wijsheidsliteratuur en heilige geschriften op een geheel eigen wijze leren verstaan.Niet slechts wijsgerig geïnteresseerden, ook voor hen die geboeid zijn door theologie, mens- of natuurwetenschap, biedt het boek veel stof tot overdenking. Door diepte en breedheid van het terrein kan ieder er zijn inzichten mee verdiepen en er inspiratie uit putten.

...s een tikje ... 1.6 Relatie spiritualiteit en duurzaamheid 11 2 Visie 14 2 ... Spiritualiteit in al zijn aspecten | Mens en Gezondheid ... ... .1 Nederland in 2035 14 2.2 Samenleving 14 Spiritualiteit en wetenschap lijken tegenpolen, de spiritualiteit wil geloven, ervaren en voelen, de wetenschap onomstotelijk bewijs. Ze kunnen samenwerken. Wikipedia zegt het volgende over Spiritualiteit: "De betekenissen van "religie" en "spiritualiteit" liggen vaak erg dicht bij elkaar. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de mense ... 1.1 Spiritualiteit en spirituele noden - Pastoralezorg.be ... . In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk zijn, dat zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft, of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid". Het geheel van mentale activiteiten en processen waardoor wij bewuster worden van de dieperliggende, niet-direct waarneembare maar toch heel belangrijke aspecten van de werkelijkheid. 1) Innerlijk geestesleven en 2) Zielenleven 'Spiritualiteit' heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. In het consumentenprogramma Radar van de TROS is deze week de sigaret en met name de additieven (de toevoeging van suiker, cacao, drop, en mint, en dergelijk... De essentie van wat ons mens maakt is onze beleving van de werkelijkheid. Zelfs wanneer we naar hetzelfde kijken zal niemand van ons hetzelfde zien. De hoogste vorm van spiritualiteit is dan ook gelegen in het loskomen van je eigen zienswijze en beleving en beseffen dat jij het 'leven' onder die geanimeerde ervaring bent. spiritualiteit, te vinden in het boek van Otger Steggink en Kees Waaijman uit de vroege jaren tachtig, toen de echtheid van spiritualiteit in de publieke opinie nog stevig gefundeerd was.1 Men had a.h.w. de luxe zich wat vrijer te bewegen in de afbakening van wat spiritualiteit was, want men kon er nog op vertrouwen dat die toch Het e-book Reis door de innerlijke werkelijkheid, geschreven door Henny Dekker, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 Dat zijn feiten in het leven van de slachtoffers en de daders. Voor alle anderen zijn die cijfers geen persoonlijke en feitelijke ervaringen, maar informatie die je al dan niet bang kan maken. Dat is een andere ervaring van 'de' werkelijkheid. Boeken over spiritualiteit: Er is een glossarium (woordenboek) van termen gebruikt bij spiritualiteit.. Zie ook de webblogs met boekbeschrijvingen: Titel: Recensie: Nadat Peter Gordijn uit het leger was gestapt deed een eenheidservaring hem inzien dat de werkelijkheid radicaal anders is dan hij altijd had gedacht. Als elk houvast ontbreekt … in: VolZin. Opinieblad voor geloof en samenleving 3 nr. 23 (19 november 2004), 10-13 Veel mensen zoeken serieus naar spiritualiteit. Wat dat begrip ook mag inhouden, het heeft in ieder geval te maken met een sfeer die traditioneel het heilige of sacrale wordt genoemd. Maar wat is dat heilige? Wie op zoek gaat naar het sacrale komt oog in oog te Seksualiteit en spiritualiteit . Pamela channelt ... wordt ook de bovenste reeks chakra s wijd open gezet en kun je extatische gevoelens ervaren die je even de zware aardse werkelijkheid doen ... Er is dan sprake van een voorkeur voor de gevoelens van het hart en de hoger gelegen chakra s en er is een subtiele weerstand tegen het lichaam ... Rupert Spira Bewustzijn als enige werkelijkheid Met een voorwoord van Deepak Chopra Dit boek maakt de lezer bewust van het feit dat we onze gewaarwordingen en waarnemingen aanzien voor de werkelijkheid, en dat de zintuigen en het denken daarbij fungeren als prisma's, aan de hand waarvan de eenheid van het bestaan uiteen lijkt te vallen in tienduizend dingen. > Spiritualiteit & Filosofie. X > 2018. Boektype; Nieuw (10) Rubriek; Filosofie (11) Religie (3) Spiritualiteit (3) Verschijningsvorm; Hardcover (1) Paperback (15) Prijs; Tussen € 10 en € 20 (7) Tussen € 20 en € 30 (2) ... Met behulp van de wetenschap en het humanisme zullen we de problemen die ......