Gratis elektronische bibliotheek

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - J. Rigter

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2010
BESTANDSGROOTTE: 5,94
ISBN: 9789062832996
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Rigter

Veel plezier met het gratis lezen van Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen J. Rigter epub boeken

Omschrijving:

Mensen die werken met kinderen of jeugdigen vragen zich wel eens af wat er met een kind aan de hand is. Vaak wordt deze vraag beantwoord met het vaststellen van tijdelijke problemen. Soms wordt een psychische stoornis vastgesteld. In beide gevallen roept dat nieuwe vragen op: Hoe zijn de problemen of de stoornis ontstaan? Hadden deze voorkomen kunnen worden? En hoe zit het met de toekomstperspectieven van het kind? Is hulpverlening nodig? Welke hulpverlening is mogelijk?Vragen naar het ontstaan en het beloop van psychische stoornissen worden gesteld in de ontwikkelingspsychopathologie, een nieuwe discipline waarin inzichten uit meerdere wetenschappen geïntegreerd worden.Dit boek is het eerste Nederlandstalige boek waarin de visie op de ontwikkeling van psychische stoornissen centraal wordt gesteld. Het beschrijft stoornissen bij kinderen en jeugdigen volgens een vast stramien: normale ontwikkeling en kenmerken, relaties met andere stoornissen, culturele invloeden op de stoornis, risico- en beschermingsfactoren en mogelijkheden van preventie en behandeling.Het boek sluit aan bij de actuele theorieën en maakt gebruik van recent verschenen literatuur. Het is geschreven voor (aanstaande) hulpverleners en opvoeders zoals SPH'ers, MWD'ers, verpleegkundigen, leerkrachten, sociale wetenschappers én ouders. Bij het boek hoort een website met nieuw verschenen literatuur, aanvullingen op de tekst van dit boek, adviezen voor docenten, opdrachten voor studenten en links naar relevante informatiebronnen.Jakop Rigter is als docent psychologie en psychopathologie verbonden aan de SPH-opleiding van de Haagse Hogeschool. Eerder schreef hij Psychologie voor de praktijk (1992) en Het palet van de psychologie (1996).

...ij kinderen en jeugdigen. Brede ervaring op het gebied van psychodiagnostiek, systeem-en ouderbegeleiding, behandeling van kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen en als werkbegeleider en supervisor van gedragswetenschappers en ook andere professionals ... Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen ... ... . Zij is jarenlang werkzaam geweest bij de specialistische GGZ, afdeling kinderen en jeugdigen. Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten. Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht. Handboek ontwikkelingspsychopathologie voor kinderen en jeugdigen biedt een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkome ... Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen ... . Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht. Handboek ontwikkelingspsychopathologie voor kinderen en jeugdigen biedt een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de auteur een overzicht van stoornissen, diagnostiek en behandeling. Hij beschrijft het ontstaan en verloop van de stoornissen met aandacht voor de laatste inzichten ... Samenvatting Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Jakop Rigter. Verschillende factoren beïnvloeden op verschillende momenten zowel het ontstaan als het beloop van gedrag: In het studieboek 'Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen.Een inleiding' komen de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen uitgebreid aan de orde.. Voor veel kinderen is opgroeien een flinke klus.Slapen, eten, zindelijk worden, emoties reguleren en schoolse vaardigheden aanleren kost sommige kinderen veel meer moeite dan andere. Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen biedt een uitgebreid en toegankelijk overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren.. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de auteur een overzicht van stoornissen, diagnostiek en behandeling.Hij beschrijft het ontstaan en verloop van de stoornissen met aandacht voor ... Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Rigter, J. Coutinho, Bussum 2002 500 pagina's, ISBN 90 6283 299 7, € 35,-Zoals wordt uitgelegd in de inleiding van dit boek is 'ontwikkelingspsychopathologie een nieuwe integratieve benadering die inzichten uit verschillende wetenschappen combineert'....